Akutní astma

00:00

  • Akutní astma
Na centrální příjem do nemocnice je přivezen na lehátku pacient ve věku přibližně 40 let. Již z dálky slyšíme sípot a kašel, jen obtížně mluví a během věty se musí opakovaně nadechnout. Pacient je v polosedě, přičemž vidíme zapojení pomocných dýchacích svalů a zatahování jugula. Z anamnézy víme, že již více než 20 let je léčen na astma a opakovaně hospitalizován za poslední 2 roky pro dekompenzaci. Co uděláme nejdřív?

Nasadíme kyslíkovou masku s vysokým průtokem.

Správná odpověď

Důležitá je oxygenace, SpO2 se má udržovat mezi 94 - 98 %.


Pokračovat

Zaintubujeme pacienta.

Nesprávná odpověď

Orotracheální intubace není postupem první volby s ohledem na potenciální komplikace.


Zpět

Podáme infuzi fyziologického roztoku.

Nesprávná odpověď

Dojde ke zvýšení pacientova neklidu z nedostatku kyslíku.


Zpět

Odešleme pacienta na RTG vyšetření.

Nesprávná odpověď

Pacienta bychom se měli snažit nejprve stabilizovat.


Zpět

?

Nápověda

Hb - hemoglobin; Hct - hematokrit; PLT - krevní deštičky, pO2 - parciální tlak kyslíku, pCO2 - parciální tlak oxidu uhličitého, SpO2 - saturace krve kyslíkem, RTG - rentgen×
 
DF

27/min

TF

100/min

SpO2

90 %

TK

180/96 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
Pohled zatahování podklíčkových oblastí, šedivé zbarvení; auskultace - vrzoty, pískoty, zkrácené; poklep hypersonorní.

Gly

výsledky

ABR

výsledky

iontogram

výsledky