00:00

Na oslovení nereaguje, na bolestivý stimul také ne. Budu pokračovat tím, že:

Provedu prekordiální úder.

Nesprávná odpověď

Při kolapsu se jako první snažím zjistit stav vědomí, pak dýchání a teprve potom oběhu. Prekordiální úder může být účinný jen během prvních sekund srdeční zástavy, a to jen v případě, že příčinou poruchy vědomí je fibrilace komor.


Zpět

Snažím se zjistit, zda pacient dýchá tak, že dám dlaň nebo tvář před ústa a zjišťuji, zda cítím proud vydechovaného vzduchu a sleduji hrudník a břicho, zda jsou přítomné dýchací pohyby.

Správná odpověď

Správný postup - dalším krokem po zjištění stavu vědomí je rychlé zhodocení přítomnosti nebo nepřítomnosti dostatečné dechové aktivity.


Pokračovat

Palpací zjišťuji přítomnost pulzace na karotidách.

Nesprávná odpověď

Při kolapsu se jako první snažím zjistit stav vědomí, pak dýchání a teprve potom oběhu. (Laikům se nedoporučuje zjišťovat přítomnost pulzu ani na velkých ani na periferních tepnách z důvodu časové prodlevy).


Zpět

 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici