00:00

Na oslovení nereaguje, na bolestivý stimul také ne. Budu pokračovat tím, že:

Palpací zjišťuji přítomnost pulzace na karotidách.

Nesprávná odpověď

Při kolapsu se jako první snažím zjistit stav vědomí, pak dýchání a teprve potom oběhu. (Laikům se nedoporučuje zjišťovat přítomnost pulzu ani na velkých ani na periferních tepnách z důvodu časové prodlevy).


Zpět

Provedu prekordiální úder.

Nesprávná odpověď

Při kolapsu se jako první snažím zjistit stav vědomí, pak dýchání a teprve potom oběhu. Prekordiální úder může být účinný jen během prvních sekund srdeční zástavy, a to jen v případě, že příčinou poruchy vědomí je fibrilace komor.


Zpět

Snažím se zjistit, zda pacient dýchá tak, že dám dlaň nebo tvář před ústa a zjišťuji, zda cítím proud vydechovaného vzduchu a sleduji hrudník a břicho, zda jsou přítomné dýchací pohyby.

Správná odpověď

Správný postup - dalším krokem po zjištění stavu vědomí je rychlé zhodocení přítomnosti nebo nepřítomnosti dostatečné dechové aktivity.


Pokračovat

 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici