00:00

Při přiložení dlaně k ústům postiženého cítím proud vydechovaného vzduchu. Dalším správným krokem bude:

Uvedu postiženého do stabilizované polohy, životní funkce mě nezajímají, volám RZP.

Nesprávná odpověď

Pravidelná kontrola stavu životních funkcí patří do základních opatření při bezvědomí nejasné příčiny.


Zkusit znovu Pohřbít pacienta

Zjistím přítomnost pulzu na pažní tepně.

Nesprávná odpověď

Pokud jsem zdravotník, budu zjišťovat přítomnost pulzu na velkých tepnách, u dospělého dáváme přednost palpaci pulzu na karotidě, stehenní tepně. Pokud je přítomen, uložím do stabilizované polohy, volám ZZS (155, 112) a do jejího příjezdu sleduji pravidelně stav oběhu a dýchání. Pokud jsem laik a cítím proud vydechovaného vzduchu uložím postiženého do stabilizované polohy, volám ZZS a do jejího příjezdu pravidelně sleduji stav životních funkcí.(U postižených v dětském věku lze zjišťovat přítomnost pulzu na pažní tepně).


Zpět

Neudělám nic, počkám, až se sám probere, když dýchá musí být všechno v pořádku.

Nesprávná odpověď

U bezvědomí nejasné příčiny může být další časová prodleva bez adekvátní péče fatální.


Zkusit znovu Pohřbít pacienta

Pokud jsem zdravotník, budu zjišťovat přítomnost pulzu na velkých tepnách (karotida, stehenní tepna). Pokud je přítomen, uložím do stabilizované polohy, volám ZZS (155, 112) a do jejího příjezdu sleduji pravidelně stav oběhu a dýchání. Pokud jsem laik a cítím proud vydechovaného vzduchu uložím postiženého do stabilizované polohy, volám ZZS a do jejího příjezdu pravidelně sleduji stav životních funkcí.

Správná odpověď

Pravidelná kontrola stavu základních životních funkcí patří do základních opatření při bezvědomí nejasné příčiny.


Pokračovat

 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici