00:00

V průběhu čekání na příjezd ZZS při pravidelné kontrole životních funkcí naleznu u postiženého Průkaz diabetika. V něm je uvedeno, že se jedná Diabetes Mellitus II. typu (cukrovka). Dále nalézám inzulinové pero a glukagon injekčně. Příčinou poruchy vědomí může tedy zcela jistě být hypo/hyperglykemické koma. Jaký by byl správný postup v takovém případě, když nemám k dispozici aktuální hodnotu glykemie, nemám ji jak změřit, pacient je v bezvědomí a nemám k dispozici i.v. glukozu.

V takovém případě bych i.m. aplikoval glukagon, který má pacient u sebe.

Správná odpověď

Pokud by byl pacient při vědomí, je metodou volby podání 10-20 g sacharidů p.o., pokud by byla k dispozici glukoza i.v. a zajištěn periferní žílní vstup, aplikoval bych 50ml 40% G. Glukagon se v těle společně s inzulinem podílí na udržování správné hladiny krevního cukru. Těžká hypoglykemie (nízká hladina krevního cukru) stimuluje syntézu glukagonu, který následně urychluje rozpad zásobní formy cukru v těle, tedy glykogenu. Glykogen se působemím glukagonu štěpí na jednotlivé molekuly glukozy (krevní cukr) a zvyšuje tak jeho hladinu v krvi. Stejným mechanismem působí i i.m. aplikovaný glukagon.


Pokračovat

Zavolám znovu dispečink ZZS a doplním, že jsem našel u postiženého Průkaz diabetika.

Nesprávná odpověď

Tato informace není důležitá, protože každý vůz ZZS je vybaven pro řešení náhlých příhod u diabetika v terénu.


Zpět

Pomocí inzulinového pera aplikuji co nejvyšší dávku inzulinu.

Nesprávná odpověď

POZOR - Může se jednat o hypoglykemické koma a aplikace inzulínu stav ještě více zhorší. Vylučování inzulinu z B-buněk slinivky břišní do krve se děje dvojím mechanismem, tzv. bazální sekrece, která není závislá na příjmu ptoravy a tvoří celkem 50% denní sekrece inzulinu a tzv. prandiální sekrece, která je přímo ovlivněna příjmem ptoravy, resp. hladinou glukozy(cukru) v krvi. Náhlé zvýšení hladiny krevního curku vyvolá zvýšenou sekreci inzulinu do krve. Inzulin způsobí zvýšené "odklízení" molekul cukru z krve do buněk. Uvnitř buněk se část transportovaného cukru spotřebuje na tvorbu energie a část se uloží do zásoby v podobě glykogenu. Inzulin tedy tímto mechanismem způsobuje snížení hladiny krevního cukru.


Zkusit znovu Pohřbít pacienta

Podám slazený čaj.

Nesprávná odpověď

V bezvědomí nepodáváme nic ústy z důvodu možné aspirace do plic (zatečení žaludečního obsahu do plic při absenci obranných reflexů).


Zkusit znovu Pohřbít pacienta

 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET