00:00

Při příjezdu ZZS předám zjištěné informace. Další postup již v rámci odborné zdravotnické pomoci bude:

Stanoví glykémii.

Nesprávná odpověď

Základem je zjistit stav základních životních funkcí – ventilace a oběhu - a zajistit žilní vstup pro aplikaci léků, monitorovat EKG v rámci základního vyšetření, a podat O2 polomaskou. Stanovení hladiny krevního cukru následuje až po zjištění stavu a zajištění základních životních funkcí.


Zpět

Pokusné podání 50 ml G40% i. v., pro zjištěni, zda jde o hyper/ hypoglykemii. (U hypoglykémie dojde v krátkém čase k úpravě stavu vědomí, u hyperglykémie se při tomto postupu nestane nic.)

Nesprávná odpověď

Je k dispozici glukometr a mohu tak zjistit aktuální hodnotu glykemie, netřeba pokusného podávání glukozy i.v.


Zpět

Provede monitoraci EKG, podá kontinuálně O2 polomaskou.

Nesprávná odpověď

Zjistit stav základních životních funkcí a zajistit periferní žilní vstup je standardní postup.


Zpět

Zjistí hloubku bezvědomí, stav ventilace a oběhu jakožto základních životních funkcí, zajistí periferní žílní vstup, provede monitoraci EKG, změří krevní tlak, podá kontinuálně O2 polomaskou, provede orientační neurologické vyšetření a stanoví hladinu glykémie.

Správná odpověď

Při příjezdu ZZS proběhne rychlá diferencionální diagnostika, kdy dojde ke zhodnocení stavu vědomí, ventilace a oběhu. Zajištění periferního žilního vstupu, monitorace EKG, změří krevní tlak, podá kyslík polomaskou, provede orientační neurologické vyšetření a stanoví hladinu glykemie.


Pokračovat

 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici