Anafylaxe v porodnictví – embolie plodovou vodou

00:00

  • Anafylaxe v porodnictví – embolie plodovou vodou
37-letá obézní pacientka (tercipara, 4. gravidita, 38. týden gestace) přichází do nemocnice pro nástup pravidelných děložních kontrakcí s rozvíjejícím se nálezem na porodních cestách. Po transferu na porodní sál si pacientka během spontánně vedeného porodu náhle stěžuje na dušnost, je neklidná, hypotenzní, tachykardická. Dochází k rozvoji viditelné cyanózy horní poloviny trupu, periferní saturace klesá na 40 %, pacientka upadá do bezvědomí, jsou přítomny parciální konvulse obličeje. Gynekolog volá resuscitační tým. Na kardiotokografické monitoraci pozorujeme pokles srdeční frekvence plodu ze 140 na 80/min.

Pacientku pouze sledujeme. Její stav je komplikace, která není závažná, spontánně se upraví. Kvůli pohodlí ji můžeme uložit na levý bok.

Nesprávná odpověď

Špatně - jedná se o naprosto urgentní stav, pacientka je v přímem ohrožení života, jakékoliv otálení snižuje šance na přežití jak její, tak dítěte.


Zkusit znovu Pohřbít pacienta

Pacientce podáme kyslík maskou, uložíme ji na levý bok. Zajistíme periferní žilní vstup. Hypotenzi léčíme infúzí krystaloidů a koloidů. Pokud pacientka na léčbu nereaguje dostatečným vzestupem krevního tlaku (MAP alespoň 65 mmHg), aplikujeme bolus efedrinu (10-20 mg). Při přetrvávající poruše vědomí pacientku intubujeme, v případě asystolie zahájíme KPR.

Správná odpověď

Správně! Jako první je potřeba alespoň částečně oběhově stabilizovat pacientku. Dle platných guidelines se při masivní hypotenzi a šokovém stavu podáva před porodem efedrin a noradrenalin až po probéhlém porodu.


Pokračovat

Pacientku ihned vezeme na sál k urgentnímu císařskému řezu, okamžite zavádíme centrální žilní vstup. Snažíme sa udržet její základní vitální funkce, podávame atropin. Při přetrvávající poruše vědomí pacientku intubujeme, v případě asystolie zahájíme KPR.

Nesprávná odpověď

Špatně! Pacientka kolabuje, je oběhově nestabilní. Nejprve je potřeba ji stabilizovat, zajistit primárně periferní žílu, transfer na sál řešíme až poté. Atropin je lékem první volby u bradykardií, nikoli u kardiovaskulárního kolapsu s tachykardií a hypotenzí.


Zpět

Pacientce podáme kyslík maskou, uložíme ji na levý bok. Zajistíme periferní žilní vstup. Hypotenzi léčíme bolusem noradrenalinu. Pokud pacientka na léčbu nereaguje dostatečným vzestupem krevního tlaku (alespoň na 90/60), přidáváme bolus dobutaminu. Při přetrvávající poruše vědomí pacientku intubujeme, v případě asystolie zahájíme KPR.

Nesprávná odpověď

Špatně! Správně jste odhadli, že je potřeba stav urgentně řešit. Nenapadá Vás ale lepší způsob, jak se postarat o těhotnou pacientku s danými symptomy? Malá nápověda: před porodem se podle platných guidelines noradrenalin nepodává.


Zpět

 
DF

37/min

TF

137/min

SpO2

40 %

TK

80/40 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
Z lékařské dokumentace resp. od pacientky jsme zjistili pouze dva porody bez komplikací, jeden proběhlý spontánní abort a kardiovaskulární zátež v rodinné anamnéze.

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici