Porod v terénu

00:00

  • Porod v terénu
Jako RLP jste přivoláni k porodu. Právě jste přijeli na místo. Mladá těhotná žena udává, že jí již odtekla plodová voda a má pravidelné kontrakce asi po 1 minutě. Co uděláte jako první?

Zjistím anamnézu rodičky, ale nijak ji nezajišťuji, rovnou ji naložím do sanitky a co nejrychleji převezu do porodnice.

Nesprávná odpověď

Toto není vysloveně špatná odpověď. Zatímco zjišťuji anamnézu, musím také změřit základní životní funkce, orientačně vyšetřit cervix score a zajistit alespoň jeden periferní žilní vstup. Vyšetření by vždy mělo předcházet převozu.


Zpět

Nebudu dělat nic – nic nenasvědčuje tomu, že by rodička potřebovala moji pomoc.

Nesprávná odpověď

Špatně. Nemůžeme tušit, jestli rodička netrpí nějakým závažným onemocněním, např. koagulopatie, které by ji nebo dítě mohlo v průběhu porodu ohrozit. Proto je dobré odebrat anamnézu, zjistit jaké jsou základní životní funkce, cervix score a zajistit alespoň jeden periferní vstup, kdyby došlo ke komplikacím.


Zpět

Kvůli silným bolestem, které rodička při kontrakcích má, jí podám silná analgetika – třeba morfin i.v.

Nesprávná odpověď

Špatně. Morfin působí depresi dechového centra jak rodičky, tak dítěte. Na tlumení bolesti je vhodnější psychologický příštup, dechová cvičení a z farmak například tramadol nebo paracetamol. Před podáním jakéhokoliv léku se vždy vyptám na alergiie!! Musím také zjistit anamnézu, změřit životní funkce, orientačně vyšetřit cervix score a zajistit alespoň jeden periferní žilní vstup.


Zkusit znovu Pohřbít pacienta

Začnu zjišťovat anamnézu a mezitím změřím krevní tlak, tepovou frekvenci, saturaci, orientačně vyšetřím cervix score a zavedu flexilu do periferní žíly, např. kubitální.

Správná odpověď

Správně. Je důležité zjistit z anamnézy předpokládaný termín porodu, gestační týden a všechna onemocnění, kterými rodička trpí. Můžeme tak odhadnout případné komplikace při porodu, připravit se na jejich průběh a zvládnutí a také na poporodní ošetření novorozence. Pomocí cervix score mohu zhruba odhadnout fázi porodu. Fyziologické funkce je nutné znát k posouzení aktuálního zdravotního stavu a je vhodné je nadále kontrolovat. Periferní žílu zajišťuji kvůli případné farmakologické intervenci.


Pokračovat

 
DF

18/min

TF

110/min

SpO2

100 %

TK

150/100 mmHg

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici