Meningokoková sepse

00:00

  • Meningokoková sepse
Na urgentním příjmu předává RLP pacienta:
Muž, 19 let, v doprovodu spolubydlícího šel na pohotovost, během cesty se stává velmi neklidný až agitovaný a ztrácí vědomí. Volána RLP. Po příjezdu RLP zajistila u pacienta v bezvědomí (GCS 1-1-4) dýchací cesty orotracheální intubací, napojila pacienta na umělou plicní ventilaci, zajistila i.v. vstup a odebrala anamnézu od spolubydlícího. Před dvěma dny byli „pařit“ na diskotéce. Pacient si ráno stěžoval na bolest hlavy, kloubů, zad, únavu, měl zvýšenou teplotu, postupně se cítil hůř. Následně asi po čtyřech hodinách se začínají objevovat petechie na horních i dolních končetinách. RLP na základě této anamnézy pojala podezření na invazivní meningokokové onemocnění. Jaké antibiotikum a v jaké dávce volíme při podezření na IMO?

Cefotaxim 2mg/kg á 6h

Nesprávná odpověď

Správně jsme zvolili antibiotikum, ale pacienta jsme značně poddávkovali. Správná dávka je 3g á 6h. Antibiotikum má být podáno do 30 min od pojetí podezření na IMO. ATB léčba by měla trvat 7 – 10 dní. Po potvrzení etiologie onemocnění meningokokem možno ponechat zvolený cefalosporin nebo deeskalovat léčbu na penicilin.


Zpět

Ceftriaxon 4g á 24h

Správná odpověď

Správná odpověď. Do potvrzení IMO je lékem volby cefalosporin III. generace. ATB by mělo být podáno do 30 min od pojmutí podezření na IMO. Ceftriaxon u dospělých podáváme v dávce 4g á 24 h. ATB léčba by měla trvat 7 – 10 dní. Po potvrzení etiologie onemocnění meningokokem možno ponechat zvolený cefalosporin nebo deeskalovat léčbu na penicilin.


Pokračovat

Penicilin (draselná sůl) 5000000 IU á 6h

Nesprávná odpověď

Penicilin před potvrzením IMO nepodáváme, i když je na něj meningokok citlivý. Stejný klinický obraz může mít i infekce způsobená Haemophilus influenzae nebo Streptococcus pneumoniae. Proto je nutno podat širokospektré ATB (což je cefalosporin III. gen.), které je schopno pokrýt i tyto další patogeny. ATB léčba by měla trvat 7 – 10 dní. Po potvrzení etiologie onemocnění meningokokem možno ponechat zvolený cefalosporin nebo deeskalovat léčbu na penicilin.


Zpět

?

Nápověda

fyziologické parametry:
TF 60-90/min
SpO2 >97%
glc 3,9-5,6 mmol/l
kapilární návrat 1-2 s×
 
DF

25/min

TF

125/min

SpO2

96 %

TK

100/60 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
Pacient v bezvědomí, přítomny petechie na HKK, DKK a na trupu, dýchání alveolární bilat., bez vedl. dechových fenoménů, AS pravidelná, tachykardie, bez šelestů, chladná akra, kapilární návrat 2,5 s.

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici