Anafylaxe v porodnictví – embolie plodovou vodou

00:00

Pacientka na léčbu pozitivně zareagovala, došlo ke stabilizaci jejího oběhu. Periferní saturace stoupla na 95%, krevní tlak na 110/70, třísvodové EKG na monitoru nevykazuje patologie (QRS komplex: štíhlý). U plodu se dále prohloubila bradykardie na 65/min.

Odebereme krev na laboratorní vyšetření (základní biochemie vč. krevních plynů, krevní obraz, koagulace vč. D-dimerů), provedeme křížovou zkoušku a zajistíme 6 stejnoskupinových erymas. Pacientku transportujeme na operační sál k urgentnímu císařskému řezu v celkové anestezii.

Správná odpověď

Správně! Odběry provádíme pro podezření na embolii či krvácení. V tuto chvíli je zcela indikován císařský řez. Plod se pohybuje na hranici srdeční zástavy. (Bradykardie pod 60/min je u fétu považována za zástavu.)


Pokračovat

Pokračujeme v spontánním porodu pacientky, jde o častý stav před porodem u obézních pacientek, dítěti v této fázi nezhrozí žádné nebezpečí, stačí dále dodržovat postup jako u běžného porodu.

Nesprávná odpověď

Špatně! Na viděnou u soudu.


Zkusit znovu Pohřbít pacienta

Nadále pokračujeme v dosavadní léčbě, a tím by se měl stav pacientky postupně zkompenzovat a následně zvýšit srdeční frekvence plodu. Je ovšem potřeba, aby frekvence plodu dosáhla alespoň 100/min, jinak je císařský řez kontraindikován.

Nesprávná odpověď

Špatně! Plod se pohybuje na hranici srdeční zástavy (bradykardie pod 60/min je u fétu považována za zástavu). Popřemýšlejte ještě jednou o indikaci možného porodu či císařského řezu.


Zpět

Nejdůležitejší je stabilizovat nejdříve pacientku, císařský řez je v daném momentě kontraindikován kvůli obrovskému riziku krvácení. Můžeme o něm uvažovat až tehdy, pokud bude stav pacientky stabilní minimálně 2 hodiny.

Nesprávná odpověď

Špatně! Plod se pohybuje na hranici srdeční zástavy (bradykardie pod 60/min je u fétu považována za zástavu). Sice je potřeba pacientku nejdříve alespoň částečně stabilizovat, s císařským řezem se ale poté nesmí otálet.


Zpět

 
DF

27/min

TF

120/min

SpO2

95 %

TK

110/70 mmHg

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici