Anafylaxe v porodnictví – embolie plodovou vodou

00:00

  • Anafylaxe v porodnictví – embolie plodovou vodou
Při výkonu je vybaven mrtvý plod, porodníkem jsme upozorněni na oligohydramnion a retroplacentární hematom. Dosavadní krevní ztráta během porodu činí 2,5 litru, porodníkem jsme dále upozorněni na difuzní krvácení.

Pacientce podáme uterotonika, 4 transfuzní jednotky erymasy, 4 transfuzní jednotky čerstvé mražené plazmy, snažíme se ošetřit zdroj krvácení.

Nesprávná odpověď

Špatně! Pacientka krvácí difuzně, neexistuje přímý zdroj krvácení. Jedná se o komplexní hematologický problém!


Zpět

Gynekolog pacientce uzavře dutinu břišní, snažíme se hradit krevní ztráty, podávame uterotonika, urgentně přivoláme hematologa kvůli masivním krevním ztrátám a jemu předáme pacientku.

Nesprávná odpověď

Špatně! Pacientka krvácí difuzně, samotné hrazení a uterotonika by nyní nic nevyřešila. Jedná se o komplexní hematologický problém!


Zkusit znovu Pohřbít pacienta

Podáme uterotonika, 4 transfuzní jednotky erymasy, 4 transfuzní jednotky čerstvé mražené plazmy, 4 g fibrinogenu, s hematologem konzultujeme podání rekombinantního faktoru VIIa (Novoseven v odpovídající dávce) a podání trombokoncentrátu.

Správná odpověď

Správně! Snažíme se masivně hradit tekutiny a zvládnou krvácení farmakologicky, v případě neúspěchu budeme muset jako refugium ultimum indikovat hysterektomii.


Pokračovat

Provedeme primárně hysterektomii, děloha se totiž jeví jako hlavní zdroj krvácení. Krevní ztráty hradíme infuzemi.

Nesprávná odpověď

Špatně! Pacientka krvácí difuzně, jedná se o komplexní hematologický problém! Hysterektomie je v případě gynekologického krvácení brána až jako ultima ratio.


Zpět

 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
Na sále dostáváme výsledky laboratorních vyšetření: Hemoglobin (Hb): 70 g/l, Hematokrit (Htc): 0.2, Thrombocyty (Thr): 95/nl, aPTT: 50 s, INR: 2.03, Fibrinogen: < 0.5 g/l

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

iontogram

není k dispozici