Anafylaxe v porodnictví – embolie plodovou vodou

00:00

  • Anafylaxe v porodnictví – embolie plodovou vodou
Po úspěsném zvládnutí děložního krvácení (bylo aplikováno celkem 8.1 mg NovoSeven) je dokončen výkon a oběhově stabilní pacientka je následně předána na ARO.
Klinický stav při přijetí na odd.: farmakologicky tlumena, řízená ventilace – PEEP 0.8 kPA, FiO2 0.4, SpO2 99 %, oběh stabilní bez podpory katecholaminy, teplota 37.1 °C, diuréza 100 ml/hod

Zavádíme centrální žilní kanylu, moniturujeme vitální funkce, podáváme 2 transfuzní jednotky trombokoncentrátu, profylakticky ATB, infuzní terapii (krystaloidy), LMWH a odebíráme kontrolní laboratoře (Astrup a základní biochemie co 6 hodin, KO a koagulace co 12 hodin, při zhoršení stavu intervaly odběrů přizpůsobíme). Indikujeme další vyšetření k objasnění příčiny destabilizace krevního oběhu.

Správná odpověď

Správně! Pacientka je asi z nejhoršího venku, neznamená to však, že si můžeme definitivně oddechnout. Častá kontrola laboratorních parametrů nás může informovat o náhlém nepříznivém zvratu, prováděná terapie zlepšuje šance pacientky na zotavení.


Pokračovat

Zavádíme centrální žilní kanylu. Pacientka je přijata s běžnými pooperačními výsledky, proto ji stačí monitorovat a profylakticky podat ATB. Zároveň je nutno sledovat vnitřní prostředí (Astrup a základní biochemie co 12 hodin, KO a koagulace co 24 hodin, při zhoršení stavu intervaly odběrů přizpůsobíme), do budoucna můžeme uvažovat o podání trombokoncentrátu.

Nesprávná odpověď

Špatně! Pacientka je sice stabilizovaná, nestačí ji ovšem pouze sledovat! Stav nemůžeme v žádném případě považovat za definitivně vyřešený. Vnitřní prostředí je navíc potřeba sledovat v častějších intervalech, abychom mohli promptně zareagovat na případné změny.


Zpět

Zavádíme centrální žilní kanylu. Kvůli zvýšené hodnotě CRP a zvýšené teplotě pacientce odebereme krev na hemokultury, zahájíme empirickou širokospektrou ATB terapii, zároveň hradíme tekutiny (krystaloidy).

Nesprávná odpověď

Špatně! CRP není markerem pouze akutní infekce, jedná se o jeden z nejznámějších a nejdůležitějších reaktantů akutní fáze. V tomto případě je potřeba sledovat jeho dynamiku a především klinický stav pacientky, příp. provést podrobnější vyšetření a konzultace s jinými specialisty.


Zpět

 
DF

15/min

TF

91/min

SpO2

99 %

TK

115/65 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
Další příjmové laboratorní výsledky:
Fibrinogen 1,8 g/l, INR 1,12, aPTT: 47 s, PT 14,2 , TT 47, D-dimery 15 000 ug/l, CRP 83 mg/l

Gly

výsledky

ABR

výsledky

iontogram

výsledky