Léčba akutní pooperační bolesti

00:00

Léčba akutní pooperační bolesti
Pacient přichází do anesteziologické ambulance. Chirurgem je indikován výkon lobektomie pro ložiskový plicní nález. V osobní anamnéze zjišťujeme stav po hluboké žilní trombose, nyní warfarinizován. Pacient udává, že warfarin užil naposledy ráno.

Pacient může být ihned přijat na chir. oddělení a není důvod k odkladu výkonu.

Nesprávná odpověď

Vysoké riziko krvácivých komplikací. Ideální doba vysazení Warfarinu je 4-5 dní před plánovanou operací.


Zpět

Podáme mraženou plazmu a vitamin K a upravíme tak INR na hodnotu 1,2.

Nesprávná odpověď

Mraženou plazmu, případně vitamin K použijeme k úpravě INR pouze u akutně prováděných operací. Konzultujeme s přijímajícím chirurgickým oddělením. Tento pacient není akutní. Podání krevních derivátů je třeba vždy uvážlivě indikovat (riziko přenosných infekcí), podání vitaminu K může vést k trombofilnímu stavu.


Zpět

Vyčkáme do normalizace INR

Nesprávná odpověď

Za normálních okolností běžný postup. Pro vysoké riziko trombózy by však měla být přechodně nasazena miniheparinizace.


Zpět

Po konzultaci chirurga odložíme výkon s následnou asi 5-ti denní miniheparinizací

Správná odpověď

Warfarin vysazujeme 4-5 dní před plánovanou operací. Předoperační INR má být ideálně menší než 1,2. Pro vysoké riziko trombózy by měla být přechodně nasazena miniheparinizace.


Pokračovat

 
DF

16/min

TF

82/min

SpO2

95 %

TK

138/82 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
Muž, věk: 60 let, veškeré předoperační nálezy v normě.

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

iontogram

výsledky

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET