Obtížné zajištění dýchacích cest

00:00

  • Obtížné zajištění dýchacích cest
Pacientka je hospitalizována pro ischemickou CMP. Po neurologickém vyšetření je provedeno CT mozku s angiografií, za monitorace (SpO2, EKG, TK, vědomí) na neurologické JIP je jí podáno i.v. trombolytikum – altepláza. Neurologický stav pacienta se po vykapání infuze alteplázy zlepšil. Nyní, hodinu od konce infuze, pacientce otekla oční víčka, rty a jazyk, má suchý kašel a při poslechu na plicích slyšíte pískoty. Pacientka se cítí dušná. Jaký PROBLÉM teď řešíte?

Obstrukce cizím tělesem během jídla.

Nesprávná odpověď

Cizí těleso v dýchacích cestách může působit příznaky selhávajícího dýchání. Kdyby se pacient dusil jídlem během jídla, nebyl by pravděpodobně oteklý. Navíc v době trombolýzy pacienti lační. Vyšetřit dutinu ústní, vyptat se pacienta a sester na okolnosti vzniku dušnosti či zkontrolovat, zda jsou správně plněny ordinace (nic per os během léčby mrtvice), je nutné.


Zpět

Angioedém při reakci na alteplázu.

Správná odpověď

Pacientka má skutečně angioedém, jako alergickou reakci na podanou trombolytickou léčbu. Angioedém postihuje především obličej, rty, víčka, končetiny a zevní genitál. Edém může být doprovázen zvracením, průjmem, cefaleou, eventuálně otokem plic. Další možnou vyvolávající příčinou alergické reakce mohla být kontrastní látka během CT angiografie. Léčba obou stavů je naštěstí obdobná.


Pokračovat

Alergickou reakci na kontrastní látku.

Správná odpověď

Příčinou alergické reakce by mohla být kontrastní látka během CT angiografie, nebo reakce podanou trombolytickou léčbu - angioedém - postihuje především obličej, rty, víčka, končetiny a zevní genitál. Edém může být doprovázen zvracením, průjmem, cefaleou, eventuálně otokem plic. Léčba obou stavů je naštěstí obdobná.


Pokračovat

Plicní otok při hypertenzní krizi.

Nesprávná odpověď

Edém obličeje nejsou pro plicní otok typické. Pískoty i selhávající dýchání zapadají do rozvahy o plicním otoku. Pokud je hemodynamika pacienta od přijetí stacionární, osobní anamnéza bez kardiálního onemocnění, je třeba vyloučit akutní změnu. Interní konzilium (EKG - bez vývoje, RTG hrudníku - bez infiltrace na plicích, ECHO srdce) definitivně vyloučí toto Vaše podezření...


Zpět

?

Nápověda

CMP - cévní mozková příhoda, TK - krevní tlak, TF - tepová frekvence×
 
DF

20/min

TF

100/min

SpO2

95 %

TK

140/80 mmHg

EKG

rytmus sinusový, akce pravidelná, frekvence 101 /min

 

Gly

výsledky

ABR

výsledky

iontogram

výsledky

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET