Maligní hypertermie

00:00

Pacient (ASA I, muž, 30 let, 95 kg, 190cm) je na operačním sále v celkové anestezii pro plánovanou operaci meningeomu. Po preoxygenaci mu byl podán i.v. propofol 200 mg, sukcinylcholin 100 mg, byl zaintubován a k výkonu zrelaxován (rocuronium 50 mg), k analgezii byl podán sufentanyl 25 µg a anestezie je vedena Sevofluranem, O2/Air. Chirurg má zpolohováno a chystá se rouškovat. 20 minut po úvodu do anestezie přicházíte vystřídat svého staršího kolegu. Co uděláte po příchodu na sál nejdříve?

Nejprve zkontroluji činnost anesteziologického přístroje.

Nesprávná odpověď

V centru zájmu anesteziologa je pacient, přístroje budou s největší pravděpodobností v pořádku.


Zpět

Uvařím si kávu, o pacienta se mezitím bude starat sestra.

Nesprávná odpověď

To byl vtip! Nebo ne? Kofein je stimulans, káva má skvělou chuť. Ale teď ještě jednou...


Zpět

Pečlivě prostuduji dokumentaci pacienta.

Nesprávná odpověď

Pokud neznám vitální funkce pacienta, může být studování dokumentace ztrátou času, či rovnou cesta do pekel...


Zpět

Provedu primární vyšetření pacienta (ABCDE).

Správná odpověď

Jako pečlivý lékař zkontroluji vitální funkce, hloubku a kvalitu anestezie a fázi operace. Současně s tím zkontroluji nastavení anesteziologického přístroje, ventilátoru, příkon čerstvé směsi a hloubku anestezie.


Pokračovat

?

Nápověda

Algoritmus ABCDE:
A (airway - zajistit průchodnost dýchacích cest),
B (breathing - dýchání),
C (circulation - zajistění cirkulace),
D (disability - stav vědomí),
E (exposure - celkové vyšetření) popisuje primární postup vyšetření pacienta nezbytný pro záchranu života.×
 
DF

12/min

TF

64/min

SpO2

98 %

TK

126/84 mmHg

EKG

rytmus sinusový

Vyšetření:
Parametry ventilace: VCV 400 ml, f=12/min, FiO2 40 %, PEEP 5cm H2O, EtCO2 34 mmHg = 4,5 kPa

Gly

výsledky

ABR

výsledky

iontogram

výsledky