Maligní hypertermie

00:00

Pacient (ASA I, muž, 30 let, 95 kg, 190cm) je na operačním sále v celkové anestezii pro plánovanou operaci meningeomu. Po preoxygenaci mu byl podán i.v. propofol 200 mg, sukcinylcholin 100 mg, byl zaintubován a k výkonu zrelaxován (rocuronium 50 mg), k analgezii byl podán sufentanyl 25 µg a anestezie je vedena Sevofluranem, O2/Air. Chirurg má zpolohováno a chystá se rouškovat. 20 minut po úvodu do anestezie přicházíte vystřídat svého staršího kolegu. Co uděláte po příchodu na sál nejdříve?

Nejprve zkontroluji činnost anesteziologického přístroje.

Nesprávná odpověď

V centru zájmu anesteziologa je pacient, přístroje budou s největší pravděpodobností v pořádku.


Zpět

Provedu primární vyšetření pacienta (ABCDE).

Správná odpověď

Jako pečlivý lékař zkontroluji vitální funkce, hloubku a kvalitu anestezie a fázi operace. Současně s tím zkontroluji nastavení anesteziologického přístroje, ventilátoru, příkon čerstvé směsi a hloubku anestezie.


Pokračovat

Pečlivě prostuduji dokumentaci pacienta.

Nesprávná odpověď

Pokud neznám vitální funkce pacienta, může být studování dokumentace ztrátou času, či rovnou cesta do pekel...


Zpět

Uvařím si kávu, o pacienta se mezitím bude starat sestra.

Nesprávná odpověď

To byl vtip! Nebo ne? Kofein je stimulans, káva má skvělou chuť. Ale teď ještě jednou...


Zpět

?

Nápověda

Algoritmus ABCDE:
A (airway - zajistit průchodnost dýchacích cest),
B (breathing - dýchání),
C (circulation - zajistění cirkulace),
D (disability - stav vědomí),
E (exposure - celkové vyšetření) popisuje primární postup vyšetření pacienta nezbytný pro záchranu života.×
 
DF

12/min

TF

64/min

SpO2

98 %

TK

126/84 mmHg

EKG

rytmus sinusový

Vyšetření:
Parametry ventilace: VCV 400 ml, f=12/min, FiO2 40 %, PEEP 5cm H2O, EtCO2 34 mmHg = 4,5 kPa

Gly

výsledky

ABR

výsledky

iontogram

výsledky