Acidobazická rovnováha

00:00

Jste zavolán/a na konzilium na chirurgickou JIP ke zhoršující se 67leté pacientce léčené druhým dnem (LMWH, kyslíkové brýle 5 l/min) pro submasivní plicní embolii po CKP (cervikokapitální protéze). TK stabilizován kombinací katecholaminů (noradrenalin+dobutamin). Stran předchorobí je u pacientky známa art. hypertenze, hyperlipidemie, chronická renální insuficience a DM II. typu léčený inzulinem. Staniční lékař odebral krev na KO, ionty, ABR (“na Astrupa”). Jaký vzorek krve je v této situaci na Astrupa nejvhodnější?

Arteriální

Správná odpověď

Nejlepší volba pro posouzení plicních funkcí a celkového metabolického stavu organismu.


Pokračovat

Periferní venózní

Nesprávná odpověď

Takto odebraná krev se k vyšetření ABR nepoužívá, vůbec nevypovídá o stavu ABR.


Zpět

Centrální venózní či smíšený venózní

Nesprávná odpověď

Tato vyšetření se používají pro zhodnocení A-V diference pO2 a pCO2, ne pro komplexní hodnocení ABR.


Zpět

Kapilární

Nesprávná odpověď

Tuto variantu provádíme zejména při nemožnosti provést odběr arteriální krve. Je nutno počítat zejména se zkreslením během otoků, hypoperfúze periferie, centralizace oběhu atd.


Zpět

 
DF

29/min

TF

110/min

SpO2

84 %

TK

111/54 mmHg

EKG

rytmus sinusový, akce pravidelná, frekvence 110 /min, osa 120°, patol. SI, QIII, TIII, neg. T ve V1-3

Vyšetření:
Pacientka je obézní, spavá, subfebrilní (37,2 °C), špatně reaguje na oslovení (GCS 11), akrálně cyanotická, dýchá mělce a zrychleně. Kapilární návrat mírně prodloužen (3s). Periferie suchá, chladná. Diuréza 0,5 ml/kg/hod.

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici