Acidobazická rovnováha

00:00

Jste zavolán/a na konzilium na chirurgickou JIP ke zhoršující se 67leté pacientce léčené druhým dnem (LMWH, kyslíkové brýle 5 l/min) pro submasivní plicní embolii po CKP (cervikokapitální protéze). TK stabilizován kombinací katecholaminů (noradrenalin+dobutamin). Stran předchorobí je u pacientky známa art. hypertenze, hyperlipidemie, chronická renální insuficience a DM II. typu léčený inzulinem. Staniční lékař odebral krev na KO, ionty, ABR (“na Astrupa”). Jaký vzorek krve je v této situaci na Astrupa nejvhodnější?

Arteriální

Správná odpověď

Nejlepší volba pro posouzení plicních funkcí a celkového metabolického stavu organismu.


Pokračovat

Periferní venózní

Nesprávná odpověď

Takto odebraná krev se k vyšetření ABR nepoužívá, vůbec nevypovídá o stavu ABR.


Zpět

Centrální venózní či smíšený venózní

Nesprávná odpověď

Tato vyšetření se používají pro zhodnocení A-V diference pO2 a pCO2, ne pro komplexní hodnocení ABR.


Zpět

Kapilární

Nesprávná odpověď

Tuto variantu provádíme zejména při nemožnosti provést odběr arteriální krve. Je nutno počítat zejména se zkreslením během otoků, hypoperfúze periferie, centralizace oběhu atd.


Zpět

 
DF

24/min

TF

110/min

SpO2

88 %

TK

100/58 mmHg

EKG

rytmus sinusový, akce pravidelná, frekvence 110 /min, osa 120°, patol. SI, QIII, TIII, neg. T ve V1-3

Vyšetření:
Pacientka je obézní, spavá, subfebrilní (37,2 °C), špatně reaguje na oslovení (GCS 11), akrálně cyanotická, dýchá mělce a zrychleně. Kapilární návrat mírně prodloužen (3s). Periferie suchá, chladná. Diuréza 0,5 ml/kg/hod.

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET