Intoxikace rekreační drogou

00:00

  • Intoxikace rekreační drogou
Zdravotnická záchranná služba je v piatok večer privolaná na miestnu diskotéku k mladému 25-ročnému mužovi v bezvedomí. Muža nachádzajú na zemi v nehybnej polohe, nereaguje na oslovenie ani fyzický kontakt. Správny postup ZZS je:

Klinické vyšetrenie, odber krvi, moči a stolice na biochemické vyšetrenie.

Nesprávná odpověď

Nesprávne. Povinnosťou ZZS je zaistiť základné životné funkcie, základnú terapiu a prevoz do nemocnice. ZZS nemá prostriedky k odberom na biochemické vyšetrenie.


Zpět

Kontrola a zaistenie dychu, krvného obehu, kontrola vonkajších poranení a krvácania, určenie Glasgow Coma Scale, napojenie na monitor a odobranie anamnézy od okolia.

Správná odpověď

Správne! ZZS kontroluje a zaisťuje dýchanie, krvný obeh, musí vylúčiť vonkajšie poranenia vedúce k bezvedomiu, rozhodne či pacienta intubovať.


Pokračovat

Podanie 40% glukózy i.v. 20-50 ml alebo 1mg glukagonu i.m. na terapiu hypoglykemickej kómy a transport pacienta do nemocnice.

Nesprávná odpověď

Nesprávne. Hladina 9 mmol/l nie je indikáciou k podaniu glukózy.


Zpět

Lekár ako prvé začne odoberať anamnézu od okolia a po zistení anamnézy skontroluje a zaistí dych, krvný obeh, napojí pacienta na monitor a nariadi transport do nemocnice.

Nesprávná odpověď

Nesprávne. Povinnosťou ZZS je najskôr zaistiť základné životné funkcie a až potom príde na rad odoberanie anamnézy.


Zpět

 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici