První rozvaha

00:00

  • První rozvaha
Jaký bude bezprostředně následující postup?

Abychom předešli komplikacím z neléčeného infarktu myokardu, podáme ihned morfin, kyslík, nitráty, kyselinu acetylsalicylovou, clopidogrel, heparin.

Nesprávná odpověď

Bez došetření známek infarktu myokardu nemůže být zahájena antiagregační léčba.


Zpět

Provedeme fyzikální vyšetření, změříme saturaci, podáme kyslík polomaskou, natočí EKG, zajistí pacientovi žílu.

Správná odpověď

Správně, provedení vyšetření základních žívotních funkcí a dalších vyšetření (EKG) je důležité pro diferenciální diagnostiku. Zajištění žilního přístupu je vhodné pro případ náhlého zhoršení stavu a nutnosti podání léků intravenózně.


Pokračovat

Pacienta převezeme do nejbližšího zdravotnického zařízení k došetření jeho stavu.

Nesprávná odpověď

Existují léčebné a terapeutické výkony proveditelné na místě. V průběhu transportu by mohlo dojít k výraznému zhoršení stavu pacienta.


Zpět

Máme podezření na zhoršení astmatu, podáme co nejrychleji kortikoidy.

Nesprávná odpověď

Před zahájením terapie je třeba pacienta dovyšetřit k vyloučení jiných život ohrožujících stavů.


Zpět

 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici