Úraz na sjezdovce

00:00

  • Úraz na sjezdovce
Na frekventované sjezdovce jste svědky pádu lyžaře, který nezvládl rychlou jízdu. Na prvním místě dbáme vlastní bezpečnosti. Jelikož nevidíte hrozící nebezpečí, přijedete k němu, vidíte, že je při vědomí a komunikuje s vámi. Muž si stěžuje na velkou bolest pravého bérce, který je v nepřirozené poloze. Jaké budou vaše první kroky?

Zavoláme 155. Pokusíme se narovnat postiženou končetinu. Přiložíme improvizované dlahy nebo přivážeme nohu k druhé končetině.

Nesprávná odpověď

Narovnávání zlomeniny nepatří do rukou laiků. Navíc přes lyžařské oblečení ani nemusí být patrný charakter zlomeniny – zda je otevřená nebo zavřená.


Zpět

Musíme zraněného dostat na okraj sjezdovky, aby nedošlo ke kolizi s jinými lyžaři. Sundáme lyžařskou botu, aby vznikající otok neutlačoval končetinu. Poté zavoláme 155.

Nesprávná odpověď

Za daných podmínek není třeba zraněného přesouvat. Stačí místo nad nehodou označit. Sundáním lyžařské boty zraněnému spíše ublížíme, navíc ho připravíme o tepelnou izolaci.


Zpět

Zavoláme 155. Postiženou nohu nenarovnáváme, nesundáváme lyžařskou botu. Zraněného nepřemisťujeme. Viditelně označíme místo nehody. Kontrolujeme základní životní funkce.

Správná odpověď

Volat můžeme i na tísňové číslo horské služby +420 1210 (na území ČR) či pokud jste v zahraničí a neznáte číslo zdravotnické záchranné služby v dané zemi, zavoláme na číslo 112 (v Evropské unii). Dbáme na bezpečnost a označíme místo nad nehodou (např. zapíchnuté překřížené lyže). Není třeba, abychom zraněného transportovali svépomocí, proto ani nemanipulujeme s končetinou. Mohli bychom mu ještě více uškodit. Nezapomínáme kontrolovat základní životní funkce a vyčkáme příjezdu horské služby.


Pokračovat

Zavoláme 155. Přemístíme zraněného na okraj sjezdovky. Místo, kde leží, viditelně označíme. Poté můžeme pokračovat v lyžování.

Nesprávná odpověď

Vážně byste zraněného opustili?


Zpět

 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici