Anestezie u hrudních operací

00:00

  • Anestezie u hrudních operací
Pacient přichází před plánovanou plicní lobektomií pro adenokarcinom s lokalizací v pravém dolním laloku do anesteziologické ambulance. Jedná se o muže ve věku 55 let bez přidružených onemocnění. Anesteziolog indikuje terapeutické a diagnostické opatření, aby správnou přípravou pacienta před anestezií snížil riziko peroperačních a pooperačních komplikací a rozhodl, jakým způsobem bude zajištěna. Jaká předoperační vyšetření, kromě těch, která jsou již provedena, je vhodné ještě doplnit?

Spirometrie, analýza krevních plynů, ventilačně – perfuzní sken levé plíce.

Správná odpověď

Výsledky těchto vyšetření nám poskytují nejlepší informace o respiračních funkcích pacienta. Tyto informace jsou nezbytné pro naplánování premedikace, přípravy pacienta a následného průběhu operace.


Pokračovat

Bronchomotorické testy plic, EKG, RTG hrudníku.

Nesprávná odpověď

Kombinace těchto vyšetření představuje pro pacienta zbytečnou zátěž vzhledem k jejich nízké výpovědní hodnotě pro plánovaný zákrok.


Zpět

Spiroergometrie, bronchoskopie, EKG, echokardiografie, RTG hrudníku.

Nesprávná odpověď

Kombinace těchto vyšetření představuje pro pacienta zbytečnou zátěž vzhledem k jejich nízké výpovědní hodnotě pro plánovaný zákrok.


Zpět

?

Nápověda

EKG - elektrokardiografie×
 
DF

14/min

TF

75/min

SpO2

není k dispozici

TK

139/85 mmHg

EKG

rytmus sinusový, akce pravidelná, frekvence 75 /min, bez známek ischemie

Vyšetření:
Praktický lékař - závěr: pacient kardiopulmonálně kompenzován, bez nachlazení, schopen operačního výkonu.

RTG S+P: Na skiagramu hrudníku v zadopřední projekci je tumorozní infiltrát dolního laloku vpravo, promítající se do pravého plicního hilu.

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

iontogram

není k dispozici