Anestezie u hrudních operací

00:00

  • Anestezie u hrudních operací
Pacient přichází před plánovanou plicní lobektomií pro adenokarcinom s lokalizací v pravém dolním laloku do anesteziologické ambulance. Jedná se o muže ve věku 55 let bez přidružených onemocnění. Anesteziolog indikuje terapeutické a diagnostické opatření, aby správnou přípravou pacienta před anestezií snížil riziko peroperačních a pooperačních komplikací a rozhodl, jakým způsobem bude zajištěna. Jaká předoperační vyšetření, kromě těch, která jsou již provedena, je vhodné ještě doplnit?

Spiroergometrie, bronchoskopie, EKG, echokardiografie, RTG hrudníku.

Nesprávná odpověď

Kombinace těchto vyšetření představuje pro pacienta zbytečnou zátěž vzhledem k jejich nízké výpovědní hodnotě pro plánovaný zákrok.


Zpět

Bronchomotorické testy plic, EKG, RTG hrudníku.

Nesprávná odpověď

Kombinace těchto vyšetření představuje pro pacienta zbytečnou zátěž vzhledem k jejich nízké výpovědní hodnotě pro plánovaný zákrok.


Zpět

Spirometrie, analýza krevních plynů, ventilačně – perfuzní sken levé plíce.

Správná odpověď

Výsledky těchto vyšetření nám poskytují nejlepší informace o respiračních funkcích pacienta. Tyto informace jsou nezbytné pro naplánování premedikace, přípravy pacienta a následného průběhu operace.


Pokračovat

?

Nápověda

EKG - elektrokardiografie×
 
DF

15/min

TF

75/min

SpO2

není k dispozici

TK

139/85 mmHg

EKG

rytmus sinusový, akce pravidelná, frekvence 75 /min, bez známek ischemie

Vyšetření:
Praktický lékař - závěr: pacient kardiopulmonálně kompenzován, bez nachlazení, schopen operačního výkonu.

RTG S+P: Na skiagramu hrudníku v zadopřední projekci je tumorozní infiltrát dolního laloku vpravo, promítající se do pravého plicního hilu.

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

iontogram

není k dispozici