Ruptura AAA

00:00

  • Ruptura AAA
Na dispečink ZZS volá 73letá žena, která si stěžuje na náhlé zhoršení 3 dny trvajících bolestí břicha. Dnes údajně i zvracela, cítí se malátná. Do příjezdu ZZS se bolest břicha stupňuje a progreduje do beder. Pacientka přivezena na urgentní příjem, kde je při vědomí, bledá, opocená, hypotenzní, afebrilní, se zajištěným žilním vstupem o průsvitu G18. Břicho nadále vzedmuté, bolestivé, s oslabenou peristaltikou. Jaká vyšetření byste na urgentním příjmu provedli?

Odběr krve (KO, koagulace, iontogram, parametry ABR), EKG.

Nesprávná odpověď

Odběr krve je základní vyšetření, které nám může ke správné diagnostice výrazně pomoci. EKG se sice u pacientů na urgentním příjmu provádí vždy, zde je však nutné doplnit ho i vhodnou vyšetřovací metodou k odhalení původu bolestí břicha.


Zpět

Odběr krve (KO, koagulace, iontogram, parametry ABR), CT břicha.

Správná odpověď

VÝSLEDEK: Aneurysma abdominální aorty + aneurysmatická dilatace dolní hrudní aorty. (Pozn. Místo ruptury nelze z důvodu hemoragického šoku v době vyšetření identifikovat.) Odběr krve je základní vyšetření, které nám může ke správné diagnostice výrazně pomoci. Indikace CT vyšetření břicha je správná, ale na urgentním příjmu hrajeme o vteřiny, leckdy je tedy vhodnější použít nejrychlejší dostupnou metodu, kterou je ultrazvuk břicha. Až na základě jeho výsledku a dle aktuálního stavu pacientky pak doplnit CT vyšetření.


Pokračovat

Odběr krve (KO, koagulace, iontogram, parametry ABR), ultrazvuk břicha.

Správná odpověď

Odběr krve je základní vyšetření, které nám může ke správné diagnostice pomoci. Ultrazvuk jako zobrazovací metoda se v této chvíli jeví jako nejpřínosnější. VÝSLEDEK: Rozsáhlý hematom v pravé polovině dutiny břišní, lem volné tekutiny subhepaticky.


Pokračovat

Odběr krve (KO, koagulace, iontogram, parametry ABR), RTG břicha.

Nesprávná odpověď

Odběr krve je základní vyšetření, které nám může ke správné diagnostice výrazně pomoci, ale RTG břicha bychom využili spíše při podezření na ileus, na který ale klinický stav pacientky příliš neukazuje.


Zpět

?

Nápověda

ZZS = zdravotnická záchranná služba, DM = diabetes mellitus, PAD = perorální antidiabetika, KO = krevní obraz, ABR = acidobazická rovnováha×
 
DF

20/min

TF

120/min

SpO2

95 %

TK

93/60 mmHg

EKG

rytmus sinusový

Vyšetření:
OA: hypertenze korigovaná léky, DM II na PAD, chronické astma bronchiale, dnes udává užití 4 tbl Ibuprofenu 400 mg během dne pro bolest břicha

Fyzikální vyšetření: palpačně difusně bolestivé, vzedmuté břicho s oslabenou peristaltikou, hmatná pulzující rezistence

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici