BLS - cizí tělesa v dýchacích cestách

00:00

  • BLS - cizí tělesa v dýchacích cestách
Vážnost obstrukce DC posoudíte:

Zeptáte se : „Dusíte se?”

Správná odpověď

Postižený s částečnou obstrukcí dýchacích cest je schopen vydat alespoň zvuk, postižený s úplnou obstrukcí při vědomí alespoň nonverbálně naznačí svůj stav.


Pokračovat

Zhodnocením pulzu na karotidách.

Nesprávná odpověď

Nejlépe zhodnotíte uzávěr DC přítomností normálního dychání, schopností mluvit, kašlem...


Zpět

Barvou kůže.

Nesprávná odpověď

Nejlépe zhodnotíte uzávěr DC přítomností normálního dychání, schopností mluvit, kašlem...


Zpět

?

Nápověda

Sleduj reakce postiženého, schopnost mluvit.×
 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici