Resuscitace těhotné

00:00

Na porodnické oddělení krajské nemocnice byla přijata prvorodička v 38. týdnu těhotenství s pravidelnými kontrakcemi po 4 minutách. Plodová voda odtekla, průměr děložní branky je 3 cm. Vstupní gynekologické vyšetření a ultrazvukové vyšetření plodu v normě. Pacientka byla přijata na porodní sál a anesteziologem byla zajištěna epidurální analgezie. Po bezproblémovém podání prvního bolusu do epidurálního katétru (0,125 % levobupivacain 9 ml + 5 μg sufentanil) rychle postupoval porodní nález. Při posledním vyšetření byl porodní asistentkou zhodnocen průměr děložní branky 7 cm.

Partner náhle volá porodní asistentku, protože rodička na nic nereaguje. Ihned je volán porodník, který diagnostikuje zástavu oběhu. Jak by měl porodník dále postupovat?

Ihned zahájit KPR a přivolat resuscitační tým, neonatologa, při podezření na kardiální příčinu kardiologa.

Správná odpověď

Při oběhové zástavě těhotné ženy je nezbytné zahájit KPR pro obnovu oběhu a přivolat lékařský tým, který je kompetentní k záchraně života matky i plodu - resuscitační tým /"MET" tým/ anesteziolog + anesteziologická setsra - dle dostupnosti a zvyklosti pracoviště.


Pokračovat

Ihned přivolat pediatra, chirurga.

Nesprávná odpověď

Co by tam dělal chirurg?


Zpět

Přivolat resuscitační tým, neonatologa, při podezření na kardiální příčinu kardiologa.

Nesprávná odpověď

Ano, ale než dorazí tým lékařů, je nezbytné zahájit základní resuscitaci, kterou by měl ovládat každý lékař.


Zpět

Nezahajovat KPR, přivolat na pomoc resuscitační tým.

Nesprávná odpověď

Ne, porodník by měl neodkladně začít provádět KPR a myslet i na případnou péči o novorozence, tzn. přivolat neonatologa.


Zpět

?

Nápověda

KPR = kardiopulmonální resuscitace;

Video pořízeno na základě publikace: A simple epidural simulator: a blinded study assessing the 'feel' of loss of resistance in four fruits. Raj D, Williamson RM, Young D, Russell D. Eur J Anaesthesiol. 2013 Jul;30(7):405-8. doi: 10.1097/EJA.0b013e328361409c.×
 
DF

0/min

TF

0/min

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

iontogram

není k dispozici