Akutní pankreatitida

00:00

  • Akutní pankreatitida
Muž s nadváhou, 55 let, bledý, apatický, zpocený, přivezen RZP pro náhle vzniklé, nesnesitelné bolesti v epigastriu s vyzařováním do zad. Udává nauzeu a opakované zvracení, přiznává zálibu v tučných jídlech a alkoholu. Pacienta jsme fyzikálně vyšetřili a odebrali stručnou anamnézu. Jaká vyšetření jako lékař/ka na ambulanci provedeme?

Odběr krve (biochemie, KO, CRP, JS, amylázy), USG břicha.

Správná odpověď

Ultrazvuk je v prvotní fázi nejvhodnější, je však nutné doplnit RTG k vyloučení perforace střeva (volný plyn v dutine břišní) či ileu! Diferenciálně diagnosticky u bolestí břicha v epigastriu je vhodné vždy vyšetřit amylázy v séru.

RES: USG - prosak v oblasti hlavy pankreatu, ve žlučníku 2 konkrementy velikosti 2 cm a 1,5 cm sludge bez známek zánětu, žlučové cesty bez dilatace. RTG - bez známek pneumoperitonea či ileu.


Pokračovat

Odběr krve (biochemie, KO, CRP, JS, amylázy), RTG břicha.

Správná odpověď

RTG k vyloučení perforace střeva (volný plyn v dutine břišní) a ileu je nezbytný. Je však nutno doplnit USG vyšetření! Diferenciálně diagnosticky u bolestí břicha v epigastriu je vhodné vždy vyšetřit amylázy v séru.

RES: USG - prosak v oblasti hlavy pankreatu, ve žlučníku 2 konkrementy velikosti 2 cm a 1,5 cm a sludge bez známek zánětu, žlučové cesty bez dilatace. RTG - bez známek pneumoperitonea či ileu.


Pokračovat

Odběr krve (biochemie, KO, CRP, JS), CT břicha.

Nesprávná odpověď

CT břicha není metodou první volby. Provádí se u diagnostických nejasností v časovém odstupu (v prvních 48 h má specifitu pouze 70 %). U bolestí břicha v epigastriu diferenciálně diagnosticky vyšetříme i amylázy v séru.


Zpět

Odběr krve (biochemie, KO, CRP, JS, amylázy), GFS.

Nesprávná odpověď

Gastrofibroskopie je v diagnostice bolestí břicha hojně zastoupena, avšak akutně se GFS provádí pouze při hematemeze či meleně s masivním poklesem hemoglobinu v krevním obraze.


Zpět

?

Nápověda

RZP = rychlá záchranná pomoc,
TT = tělesná teplota,
GFS = gastrofibroskopie,
SG = ultrasonografie,
RTG = rentgen,
JS = jaterní testy,
KO = krevní obraz,
CRP = C-reaktivní protein×
 
DF

17/min

TF

107/min

SpO2

97 %

TK

111/101 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
TT = 37, 8 °C

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici