Traumatické život ohrozujúce krvácanie

00:00

  • Traumatické život ohrozujúce krvácanie
Ste jednou z výjazdových skupín privolaných k zrážke malého kompaktného automobilu s automobilom vyššej strednej triedy. Jednalo sa o čelne - bočnú zrážku so silnou deformáciou malého kompaktného automobilu do priestoru kabíny na strane vodiča. Vodič je zakliesnený, so zraneniami nezlučiteľnými so životom, spolujazdec vyprostený HZS, leží na zemi. Aké budú Vaše prvé 3 kroky?

Zaistenie žilného vstupu a podanie infúzie, meranie TK, meranie saturácie O2.

Nesprávná odpověď

Stabilizácia krčnej chrbtice, zaistenie dýchacích ciest a dýchania má prednosť pred zaistením žilného vstupu, podaním infúzie, meraním TK, atď., ktoré v akronyme ABCDE spadajú až pod písmeno C (circulation = obeh).


Zpět

Spočítanie GCS, vyšetrenie hrudníku, i.v. vstup.

Nesprávná odpověď

Zaistenie dýchacích ciest a dýchania má prednosť pred sčítaním GCS, ktoré v akronyme ABCDE spadá až pod písmeno D (D = disabilities = neurologické vyšetrenie).


Zpět

Stabilizácia krčnej chrbtice, vyšetrenie AVPU, vyšetrenie priechodnosti dýchacích ciest.

Správná odpověď

Postupujete podľa ABCDE, postupne vylúčite život ohrozujúce situácie v poradí, v akom spôsobujú úmrtie pacienta.


Pokračovat

?

Nápověda

AVPU škála (akronym z anglického alert - zachované vedomie, voice - reakcia na oslovenie, pain - reakcia na bolesť, unresponsive - nereaguje) HZS (akronym pre Hasičskú záchrannú službu) TK (tlak krvi) GCS (Glasgow Coma Scale - škála, ktorá kvantifikuje stav vedomia podľa troch objektívnych kritérií: otvorenie očí, reakcia na slovnú odpoveď, reakcia na motorickú odpoveď) ABCDE (A - dýchacie cesty, B - dýchanie, C - cirkulácia, D - neurologické vyšetrenie, E - celkové vyšetrenie)×
 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici