Crush syndróm

00:00

Muž, 40 rokov, privalený lešením v stavebnej firme. Má zavalenú panvovú oblasť a obe dolné končatiny. Hmotnosť bremena je cca 150 kg. Na mieste ho nachádzajú spolupracovníci, ktorí sa vracajú z obedňajšej prestávky a nehodu nevideli. Na otázku: ,,Čo sa stalo? ", odpovedá, že spadol z výšky cca 3 m a zrútila sa naňho betónová stena s lešením. Zavalený bol približne 15 minút. Okamžite volajú záchrannú službu. Čo by do príchodu ZZS mali ďalej urobiť prítomní kolegovia?

Spoločnými silami bremeno odvalia. Následne ho poprosia, či sa vie postaviť a ak nie, tak ho odtiahnu ďalej, aby predišli ďalšiemu nebezpečenstvu.

Nesprávná odpověď

S pacientom po odvalení bremena v žiadnom prípade nehýbeme! Vzhľadom na mechanizmus úrazu predpokladáme poranenia chrbtice. Pacient musí byť do príchodu ZZS bez pohybu a transport bude možný jedine po fixácii.


Zpět

Spoločnými silami bremeno odvalia. Následne so zraneným nehýbu, fixujú mu krčnú chrbticu jemným ťahom hlavy smerom od tela a obložia ho mäkkým materiálom, aby zabránili pohybu.

Správná odpověď

Pri zavalení bremeno odvaľujeme pred príchodom záchrannej služby do 1 hodiny od nehody. Neskôr by rabdomyolýza a množstvo nahromadených metabolitov boli príliš veľké a bez okamžitého zaliečenia nebezpečné. Je nutné myslieť na možné poškodenie chrbtice.


Pokračovat

Bremeno neodvaľujú. Počkajú na príchod záchrannej služby a pacienta ukľudňujú.

Nesprávná odpověď

Pri zavalení bremeno odvaľujeme pred príchodom záchrannej služby do 1 hodiny od nehody.


Zpět

?

Nápověda

ZZS - záchranná zdravotná služba×
 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici