Peroperační embolie

00:00

Jste anesteziolog na neurochirurgickém sále, kde se chystá akutní evakuace krvácení do mozečku. Jde o výkon v zadní jámě lební, pacient je muž, 64 let, hypertonik, uspávaný již byl (bez komplikací), naposledy jedl před 5 hodinami. Zajistíme periferní žilní vstup a provedeme rychlý úvod do anestezie. Jak budeme postupovat?

Zvolíme propofol, okolo 1,5 mg/kg i.v., rokuronium 1mg/kg i.v. s orotracheální intubací. Dále zajistíme arteriální kanylu a PMK.

Nesprávná odpověď

Při výkonu v zadní jámě lební je nutné zajistit také CVK pro řešení možných komplikací a podávání vazoaktivních látek.


Zpět

Zvolíme propofol, okolo 1,5 mg/kg i.v., rokuronium 1mg/kg i.v., zavedeme laryngeální masku. Dále zajistíme CVK, arteriální kanylu, PMK.

Nesprávná odpověď

Pro zajištění dýchacích cest v tomto případě laryngeální masku nepoužíváme. Pacient není lačný, proto hrozí aspirace žaludečního obsahu, taktéž nemáme jistotu dostatečné těsnosti masky se změnou polohy pacienta.


Zpět

Zvolíme propofol, okolo 1,5 mg/kg i.v., rokuronium 0,6 mg/kg i.v. s orotracheální intubací. Dále zajistíme CVK, arteriální kanylu, PMK.

Nesprávná odpověď

Uvedená dávka rokuronia je pro rychlý úvod do anestezie nedostatečná. Pacient není lačný, proto hrozí aspirace žaludečního obsahu, musíme tedy zvolit rychlý úvod do anestezie s dostatečnou dávkou rokuronia 1 mg/kg i.v.


Zpět

Zvolíme propofol, okolo 1,5 mg/kg i.v., rokuronium 1mg/kg i.v. s orotracheální intubací. Dále zajistíme CVK, arteriální kanylu, PMK.

Správná odpověď

Pro zajištění dýchacích cest u pacientů, kteří nejsou lační, provádíme rychlý úvod do anestezie s OTI. CVK zavádíme pro řešení případných komplikací spojených s výkonem v zadní jámě lební a podávání vazoaktivních látek. Arteriální kanylace nám umožňuje invazivní měření krevního tlaku a odběry arteriální krve. PMK zajistí odvod moči a slouží k monitoraci bilance tekutin.


Pokračovat

?

Nápověda

CVK - centrální venózní katetr
PMK - permanentní močový katetr
OTI - orotracheální intubace×
 
DF

není k dispozici

TF

79/min

SpO2

96 %

TK

150/90 mmHg

EKG

rytmus sinusový, akce pravidelná, frekvence 79 /min

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

iontogram

výsledky