Racionální antibiotická terapie

00:00

  • Racionální antibiotická terapie
Je 01:40, jste sloužícím lékařem na nízkoprahovém interním příjmu, očekáváte každou chvíli příjezd pacienta vozidlem RZP a do toho vám přichází do plné čekárny pan Karel Hruška (věk 63). Stěžuje si, že už tři dny má zvýšenou teplotu, zimnici, třesavku a pociťuje slabost. Jak se zachováte?

Pacienta vyslechnu, fyzikálně vyšetřím, řeknu mu, aby si doma vzal Panadol (účinná látka paracetamol) na snížení teploty a pro důkladnější došetření další den ráno navštívil svého praktického lékaře.

Nesprávná odpověď

Tímto postupem zbytečně riskujeme zdraví nebo život pacienta.


Zpět

Řeknu sestřičce, aby provedla odběr krve a pokračuji odebíráním anamnézy a fyzikálním vyšetřením.

Správná odpověď

Odebráním krve na počátku vyšetření šetříme někdy velmi drahocenný čas. Standardně se provádí panel odběrů: iontogram (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, fosfáty), krevní obraz, koagulace, jaterní enzymy (AST, ALT, GMT, ALP), urea, kreatinin, CRP. Lze přidat volitelné odběry: D-dimery, troponin, NT-proBNP, fibrinogen, laktát.


Pokračovat

Pacient vykazuje známky probíhajícího zánětu v organismu, takže mu empiricky nasadím antibiotika.

Nesprávná odpověď

Empirickou léčbou bez důkladnějšího vyšetření pacienta zvyšujeme výskyt rezistence mikroorganismů na antibiotika.


Zpět

Odeberu anamnézu, pacienta fyzikálně vyšetřím a nakonec provedu krevní odběry.

Nesprávná odpověď

Krevní odběry by bylo lepší udělat již před dlouhým vyšetřením a odebíráním anamnézy.


Zpět

 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici