Počáteční farmakoterapie

00:00

  • Počáteční farmakoterapie
Pacient se svíjí v bolestech, proto již na ambulanci zahájíme spasmoanalgetickou terapii. Která kombinace léků je nejvhodnější?
(Názvy účinných látek nabízených léků najdete v nápovědě vlevo dole.)

Novalgin 2 ml + Buscopan 20 mg ve 100 ml FR i.v., Zofran 8 mg i.v.

Správná odpověď

Léky podáváme vždy až po fyzikálním vyšetření břicha, aby analgetika nezkreslila aktuální stav. Snažíme se však o co nejrychlejší zavedení terapie, Novalgin jako analgetikum, Buscopan působí spasmolyticky a Zofran antiemeticky. Intravenózní forma je u velkých bolestí vhodnější z důvodu rychlejšího nástupu oproti intramuskulární formě.


Pokračovat

Novalgin 2 ml i.v. + Buscopan 20 mg ve 100 ml FR i.v., Analgin 5 ml i.m.

Nesprávná odpověď

Účinné látky Novalginu a Analginu jsou téměř shodné, proto je jejich kombinace nevhodná. Místo jedné z nich je vhodné zavedení antiemetické terapie (Degan, Zofran).


Zpět

Novalgin 2 ml i.m. + Buscopan 20 mg i.m. + Degan 10 mg i.m.

Nesprávná odpověď

Tato kombinace v zásadě není špatná, ale u velkých bolestí preferujeme intravenózní formu pro rychlejší nástup účinku.


Zpět

Ibalgin 2 tbl. p.o. + Degan i.m.

Nesprávná odpověď

Enterální podání je u jakékoli bolesti břicha kontraindikováno! Mimo to má p.o. forma mnohem delší nástup účinku, proto i z tohoto důvodu je u akutní formy bolesti podání touto cestou nevhodné.


Zpět

?

Nápověda

Nabízené léky (firemní název = účinná látka):
Analgin = metamizol
Buscopan = butylskopolamin
Degan = metoklopramid
Ibalgin = Ibuprofen
Novalgin = metamizol
Zofran = ondansetron

FR = fyziologický roztok,
ALT = alaninaminotransferáza,
AST = aspartátaminotransferáza,
GGT = gamaglutamyltransferáza,
ALP = alkalická fosfatáza,
AMS = amyláza,
BILT = celkový bilirubin,
FR = fyziologický roztok×
 
DF

18/min

TF

71/min

SpO2

97 %

TK

116/88 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
CRP = 40, AMS = 48 µkat/l,
GGT = 2,64 µkat/l,
ALT = 5,9 µkat/l,
AST = 7,1 µkat/l,
ALP = 8,2 µkat/l,
BILT = 21 µmol/l

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

iontogram

výsledky