Diferenciálna diagnostika

00:00

  • Diferenciálna diagnostika
Podľa akronymu ABCDE ste zistili, že pacient,
podľa A: Má priechodné dýchacie cesty.
podľa B: Dostatočne spontánne ventiluje, dýchanie je obojstranné, oslabené pre bolestivosť dolných rebier vľavo, nález krepitácie rebier vľavo, podkožný emfyzém.
podľa C: Obehovo stabilný, kapilárny návrat < 2 s, panva pevná, dlhé kosti bez traumy, brucho tuhšie, peristaltika nepočuteľná.
podľa D: GCS 14, reaguje na oslovenie, reakcia na osvit je výbavná, zornice izokorické.
podľa E: drobné oderky na horných končatinách. Čím je pacient primárne ohrozený na živote?

Pneumotoraxom vľavo.

Nesprávná odpověď

Uvažujete správne, avšak tento pacient, nie je primárne ohrozený tenzným pneumotoraxom, ktorý by sa musel ihneď riešiť na mieste - dýchanie je spontánne, bilaterálne, saturácia O2 neklesá, obeh je stabilný.


Zpět

Krvácaním do dutiny brušnej, máte podozrenie na poranenie sleziny.

Správná odpověď

Uvažujete správne. Vzhľadom na mechanizmus úrazu, a na základe vyšetrenia nemôžete vylúčiť poranenie orgánov dutiny brušnej, ani krvácanie do dutiny, nakoľko až 15 % krvné straty u mladého zdravého muža nevyvolávajú zmeny obehu.


Pokračovat

Intrakraniálnym krvácaním.

Nesprávná odpověď

Na základe vyšetrenia nemáte podozrenie na intrakraniálne krvácanie, pacient komunikuje, je pri vedomí, GCS 14.


Zpět

?

Nápověda

GCS (Glasgow Coma Scale - škála, ktorá kvantifikuje stav vedomia podľa troch objektívnych kritérií: otvorenie očí, reakcia na slovnú odpoveď, reakcia na motorickú odpoveď)×
 
DF

19/min

TF

72/min

SpO2

97 %

TK

150/80 mmHg

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici