Pooperační bolest

00:00

Pooperační bolest
S pacientem se setkáváme v rámci anesteziologické vizity po 5 dnech miniheparinizace a kontrolujeme laboratorní parametry. Před operací ještě zkontrolujeme zda v dokumentaci nechybí:

Stačí souhlas s operačním výkonem.

Nesprávná odpověď

Souhlas s operačním výkonem je nezbytný, nicméně neznamená automaticky souhlas s anestezií.


Zpět

Pro hrudní výkon stačí informovaný souhlas pacienta s CA.

Nesprávná odpověď

Techniky RA mohou být vhodné k pooperační analgezii a pacient má být o této možnosti informován a vyslovit ev. souhlas s tímto postupem.


Zpět

Informovaný souhlas pacienta s výkony RA.

Nesprávná odpověď

Operační výkon thorakotomie není možno provést pouze v RA, proto by měl pacient souhlasit i s CA.


Zpět

Informovaný souhlas pacienta s CA a RA.

Správná odpověď

V případě souhlasu pacienta jsou techniky RA metodou volby k pooperační analgezii.


Pokračovat

?

Nápověda

CA - celková anestezie RA - regionální anestezie×
 
DF

16/min

TF

66/min

SpO2

96 %

TK

121/54 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
INR = 1,22

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici