Anestezie obézního pacienta

00:00

  • Anestezie obézního pacienta
Do anesteziologické ambulance přichází pan Novák, který je indikován k totální endoprotéze kolene (117 kg, 187 cm, BMI 33,5). Léčí se s hypertenzí, DM, momentálně jsou onemocnění dostatečně kompenzována. Jakou premedikaci pacientovi naordinujete?

Podáme obvyklou premedikaci (večer hypnogen, ráno midazolam), ale kvůli hmotnosti zvýšíme dávky na 20 mg hypnogenu a 15 mg midazolamu.

Nesprávná odpověď

Při nadměrných dávkách je u těchto léků vyšší riziko spánkové apnoe, které mají obézní obecně zvýšené oproti běžné populaci už svým habitem. Navíc musíme na obézního pohlížet jako na nelačného, proto je nezbytné podat omeprazol a metoklopramid, neboť chceme eliminovat GER (gastroesofageální reflux).


Zpět

Večer 20 mg omeprazolu a 10 mg hypnogenu oboje p.o. Ráno 20 mg omeprazolu, 10 mg metoklopramidu a 7,5 mg midazolamu vše p.o. a 0,5 mg atropinu i.m.

Správná odpověď

Na obézního pacienta musíme pohlížet jako na nelačného, proto je nezbytné podat omeprazol a metoklopramid, neboť chceme eliminovat GER (gastroesofageální reflux). Atropin je prevencí bradykardie při úvodu do anestezie. Zároveň snižuje tvorbu slin, a tím zlepšuje přehlednost dutiny ústní.


Pokračovat

Standardní premedikaci (večer 10 mg hypnogenu, ráno 7,5 mg midazolamu obojí p.o.) není třeba u obézních pacientů modifikovat.

Nesprávná odpověď

Na obézního pacienta musíme pohlížet jako na nelačného, proto je nezbytné podat omeprazol a metoklopramid, neboť chceme eliminovat GER (gastroesofageální reflux). Atropin je prevencí bradykardie při úvodu do anestezie. Zároveň snižuje tvorbu slin, a tím zlepšuje přehlednost dutiny ústní.


Zpět

?

Nápověda

DM = diabetes mellitus
BMI = body mass index×
 
DF

12/min

TF

75/min

SpO2

98 %

TK

135/80 mmHg

EKG

rytmus sinusový, akce pravidelná, frekvence 75 /min

 

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

iontogram

výsledky