Penetrující poranění oka

00:00

35letý muž po obědě řeže dřevo na kotoučové pile. Při řezání dřevěných palet narazí pila na hřebík a dojde k odlomení dřevěné třísky, která se mu zabodne do oka. Muže nachází bratr, jak se drží za oko a volá o pomoc. Tříska zeje z oka. Nad okem má drobnou odřeninu. Představte si, že jste v pozici bratra na místě události. Jak se zachováte?

Třísku nevytahujeme, sterilně poraněné oko překryjeme a transportujeme postiženého do nemocnice.

Správná odpověď

Při první pomoci je velice důležité s okem a s cizím tělesem nemanipulovat, nevyplachovat, nedezinfikovat, protože hrozí ztráta zraku!!! Je nutné nemocného doprovodit do oční ambulance.


Pokračovat

Neprodleně vytáhneme zub z pily z oka, poraněné oko sterilně zakryjeme a ponecháme pacienta v domácí péči.

Nesprávná odpověď

Při první pomoci je absolutně nevhodné vytahovat nebo jakkoliv manipulovat s tělesem vniklým do oka, kvůli možnému poškození zraku až potenciální slepotě. Zároveň je absolutně nevyhnutelné, aby byl takto postižený vyšetřen a adekvátně ošetřen na odpovídajícím pracovišti.


Zpět

Třísku nevytahujeme, oko proplachujeme proudem tekoucí vody dostatečně dlouho, následně sterilně zakryjeme a transportujeme postiženého do nejbližšího zdravotnického zařízení s očním oddělením.

Nesprávná odpověď

Při otevřeném poranění bulbu není vhodné oko proplachovat. Oko vyplachujeme proudem vody v rámci první pomoci jen v případech zasažení chemikáliemi, např. poleptání kyselinami nebo louhy.


Zpět

 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici