Předoperační vyšetření a kompenzace pacienta

00:00

  • Předoperační vyšetření a kompenzace pacienta
Pracujete jako anesteziolog v krajské nemocnici. Zrovna dnes jste na anesteziologické ambulanci, kam za vámi přichází 55letá pacientka k vyšetření před plánovanou laparoskopickou cholecystektomií. Zvolte, která vyšetření by pacientka měla již mít absolvovaná.

Vyšetření jednotlivými odborníky (diabetolog, kardiolog), glykémie, iontogram, aPTT, Quick, ergometrie.

Nesprávná odpověď

Od 40 let věku provádíme EKG a i přesto, že pacientce ještě není 60 let, provedeme RTG S+P kvůli kouření v anamnéze. Ergometrie v tomto případě není indikovaná, a to z toho důvodu, že je časově a finančně náročná a nemá pro pacientku zásadní přínos.


Zpět

Vyšetření jednotlivými odborníky (diabetolog, kardiolog), glykémie, iontogram, analýza krevních plynů, EKG, RTG S+P.

Nesprávná odpověď

Jelikož pacientku řadíme do kategorie ASA III, z laboratorních vyšetření je vhodné provést vyšetření krevní srážlivosti. Vyšetření krevních plynů není indikované, a to z toho důvodu, že vyšetření z kapilární krve by mělo jen malý přínos a vyšetření z arteriální krve by bylo zbytečně invazivní.


Zpět

Vyšetření jednotlivými odborníky (diabetolog, kardiolog), glykémie, iontogram, aPTT, Quick, EKG, RTG S+P.

Správná odpověď

Jelikož pacientku řadíme do kategorie ASA III, z laboratorních vyšetření je vhodné provést vyšetření glykémie, iontogramu a krevní srážlivosti. EKG provádíme od 40 let věku a vzhledem k tomu, že pacientka je kuřačka, provedeme i RTG S+P.


Pokračovat

?

Nápověda

RTG S+P = rentgenogram srdce a plic
aPTT = aktivovaný parciální tromboplastinový čas
Quick = test vnější a společné cesty
ASA = American Society of Anesthesiologists×
 
DF

18/min

TF

90/min

SpO2

98 %

TK

128/80 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
Anamnéza:
OA: před 4 lety zjištěná, nyní kompenzovaná hypertenzní choroba, kompenzovaný DM II. typu
FA: Enapril (ACE inhibitor), Glymexan (perorální antidiabetikum)
AA: alergie neguje
Abusus: přiznává, že od svých 20 let kouří přibližně krabičku cigaret denně, jiné návykové látky neguje.

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici