Kardiostimulace

00:00

V průběhu anesteziologické služby jste volán na chirurgický sál. Pacient je 65letý muž, normální tělesné konstituce. Léčí se s hypertenzí a s DM II. typu. Dále udává AIM před 5 lety. Alergie nemá. V odpoledních hodinách přivezen do nemocnice se silnými kolikovitými bolestmi břicha, zvracením a výrazně vzedmutým břichem. Chirurg indikuje revizi dutiny břišní pro suspektní ileózní stav. Jaký bude Váš postup v rámci úvodu do CA a zajištění DC?

Provedeme klidný úvod do CA a DC zajistíme laryngeální maskou.

Nesprávná odpověď

Jedná se o NPB. Pacienta nemůžeme pokládat za lačného, proto úvod do anestezie musí být rychlý. Navíc v rámci zajištění DC je indikována orotracheální intubace. Snahou je minimalizovat riziko aspirace.


Zpět

Provedeme rychlý úvod do CA (RSI) a DC zajistíme OTI.

Správná odpověď

Vzhledem k tomu, že se jedná o NPB, pacienta nelze pokládat za lačného, a proto je indikován RSI a orotracheální intubace. Cílem je minimalizovat riziko aspirace a maximálně zkrátit čas od ztráty vědomí do zajištění DC.


Pokračovat

Provedeme rychlý úvod do CA (RSI) a DC zajistíme laryngeální maskou.

Nesprávná odpověď

Vzhledem k tomu, že se jedná o NPB, pacienta nelze pokládat za lačného. Proto je indikována orotracheální intubace.


Zpět

Provedeme klidný úvod do CA a DC zajistíme OTI.

Nesprávná odpověď

Jedná se o NPB. Pacienta nemůžeme pokládat za lačného, proto úvod do anestezie musí být rychlý. Snahou je minimalizovat riziko aspirace.


Zpět

?

Nápověda

AIM = Akutní infarkt myokardu
CA = Celková anestezie
DC = Dýchací cesty
DM = Diabetes mellitus
NPB = Náhlá příhoda břišní
OTI = Orotracheální intubace
RSI = Rapid sequence induction
OA = Osobní anamnéza
FA = Farmakologická anamnéza×
 
DF

14/min

TF

83/min

SpO2

95 %

TK

157/103 mmHg

EKG

rytmus sinusový, akce pravidelná, frekvence 83 /min

Vyšetření:
Bylo provedeno interní vyšetření.
OA: Pacient se léčí 20 let s hypertenzí. V roce 2007 mu byl diagnostikován DM II. typu. Před 5 lety prodělal AIM.
FA: Metformin 800 mg 3 x denně p.o., Betaloc 100 mg 1 x denně p.o.

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

iontogram

výsledky