Ileus z pohledu chirurga

00:00

Do ambulance RZP přiváží 65letého muže s hematemezí, který si u úst přidržuje emetní misku s asi 200 ml zvratků s příměsí krve. Anamnéza bez pozoruhodností (hypertenze a hypercholesterolémie, vykouří asi 10 cigaret denně, alkohol přiznává příležitostně, alergie neguje). Odebereš krev - KO, CRP, jaterní enzymy, amylázy, ureu a kreatinin a ionty. Které vyšetření následně indikuješ?

Operační revizi

Nesprávná odpověď

Je možné, že pacient na sále nakonec skončí, ale určitě ho tam nepošleme primárně. Tak bychom postupovali u oběhové nestability. Pacient je však zatím kardiopulmonálně kompenzován, proto ho nejdříve vyšetříme.


Zpět

GFS

Správná odpověď

Nejčastější příčinou hematemeze je krvácení způsobené žaludečními vředy (až 50%) či jícnovými varixy. GFS je metoda diagnostická se spektrem terapeutických možností zástavy krvácení (ligací krvácející cévy, pomocí elektrokoagulace či adrenalinovým opichem), proto je při akutním krvácení horního GITu jednoznačnou volbou.


Pokračovat

CT vyšetření

Nesprávná odpověď

CT břicha při hematemezi není indikováno jako metoda první volby. Jedná se především o diagnostickou metodu, u které v této situaci nemůžeme provést žádnou intervenci. Většina krvácení při hematemezi je způsobena poruchou v horní části GIT (nejčastěji žaludeční vředy a jícnové varixy), pro jejíž vyšetření existuje metoda vhodnější.


Zpět

Kolonoskopii

Nesprávná odpověď

Kolonoskopii v akutní chirurgii indikujeme v případě intenzivní enterorhagie, kdy krvácení očekáváme v aborální části trávicího systému. Toto se však neprojeví hematemezou. U pozitivního testu na okultní krvácení či jako prevence kolorektálního karcinomu, jež má v ČR jednu z největších incidencí, má své nezastupitelné místo.


Zpět

?

Nápověda

GFS - gastrofibroskopie
CT - počítačová tomografie
KO - krevní obraz
CRP - C reaktivní protein
FISI - fibrilace síní×
 
DF

21/min

TF

89/min

SpO2

95 %

TK

126/76 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
Pacient při vědomí, orientovaný, břicho v niveau, prohmatné, lehce citlivé v epigastriu, bez známek peritoneálního dráždění, poklep dif. bubínkový, peristaltika přítomna, játra a slezina nezvětšená. Nález per rectum v normě.

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici