Ileus z pohledu chirurga

00:00

Do ambulance RZP přiváží 65letého muže s hematemezí, který si u úst přidržuje emetní misku s asi 200 ml zvratků s příměsí krve. Anamnéza bez pozoruhodností (hypertenze a hypercholesterolémie, vykouří asi 10 cigaret denně, alkohol přiznává příležitostně, alergie neguje). Odebereš krev - KO, CRP, jaterní enzymy, amylázy, ureu a kreatinin a ionty. Které vyšetření následně indikuješ?

Kolonoskopii

Nesprávná odpověď

Kolonoskopii v akutní chirurgii indikujeme v případě intenzivní enterorhagie, kdy krvácení očekáváme v aborální části trávicího systému. Toto se však neprojeví hematemezou. U pozitivního testu na okultní krvácení či jako prevence kolorektálního karcinomu, jež má v ČR jednu z největších incidencí, má své nezastupitelné místo.


Zpět

CT vyšetření

Nesprávná odpověď

CT břicha při hematemezi není indikováno jako metoda první volby. Jedná se především o diagnostickou metodu, u které v této situaci nemůžeme provést žádnou intervenci. Většina krvácení při hematemezi je způsobena poruchou v horní části GIT (nejčastěji žaludeční vředy a jícnové varixy), pro jejíž vyšetření existuje metoda vhodnější.


Zpět

Operační revizi

Nesprávná odpověď

Je možné, že pacient na sále nakonec skončí, ale určitě ho tam nepošleme primárně. Tak bychom postupovali u oběhové nestability. Pacient je však zatím kardiopulmonálně kompenzován, proto ho nejdříve vyšetříme.


Zpět

GFS

Správná odpověď

Nejčastější příčinou hematemeze je krvácení způsobené žaludečními vředy (až 50%) či jícnovými varixy. GFS je metoda diagnostická se spektrem terapeutických možností zástavy krvácení (ligací krvácející cévy, pomocí elektrokoagulace či adrenalinovým opichem), proto je při akutním krvácení horního GITu jednoznačnou volbou.


Pokračovat

?

Nápověda

GFS - gastrofibroskopie
CT - počítačová tomografie
KO - krevní obraz
CRP - C reaktivní protein
FISI - fibrilace síní×
 
DF

19/min

TF

83/min

SpO2

98 %

TK

122/77 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
Pacient při vědomí, orientovaný, břicho v niveau, prohmatné, lehce citlivé v epigastriu, bez známek peritoneálního dráždění, poklep dif. bubínkový, peristaltika přítomna, játra a slezina nezvětšená. Nález per rectum v normě.

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET