CT vyšetření

00:00

  • CT vyšetření
Dle GFS byly zjištěny klidné jícnové varixy, GERD a jen drobná koagula krve, jejichž zdroj však nebyl patrný. Radiologové na USG a RTG popisují subileósní až ileósní stav. Konzervativní terapie se zdá bez efektu - pacient si stěžuje na neustupující šokové bolesti břicha, klinicky se však břicho nijak dramaticky nejeví. Je mírně vzedmuté, ale palpačně měkké a prohmatné. Z rozpaků objednáváš CT vyšetření. O jakou patologii se dle CT jedná?

Infiltrace v colon descendens

Nesprávná odpověď

Levá polovina tlustého střeva patří mezi nejčastější lokalizace kolorektálního karcinomu. V této lokalizaci jsou klinickým projevem právě poruchy pasáže (subileósní a ileósní stavy) a manifestní krvácení. V pravé polovině tlustého střeva je prvotním příznakem sideropenická anémie, zatímco při lokalizaci v rektu se typicky objevují tenesmy. Nicméně na tomto snímku infiltrace není.


Zpět

Trombóza mesenterické tepny

Nesprávná odpověď

Mesenterická arteriální trombóza vzniká nejčastěji na podkladě preexistující aterosklerózy. V cévě se formuje trombus, dochází k ischémii, nekrotizaci a perforaci střeva. Typické je zvracení, průjem a bolest nekorelující s fyzikálním nálezem. Dochází k průniku bakterií a toxinů do systémového oběhu s následkem septického šoku a MODS. Dle dalšího nálezu na CT (žádné viditelné kalcifikace) a nálezu klinického (náhlý vznik bez předešlé bolesti) se však pravděpodobně jedná o jinou etiologii.


Zpět

Střevní invaginace

Nesprávná odpověď

Střevní invaginace je stavem, při kterém dochází k vchlípení jedné části střeva do druhé. Tento stav se často reponuje spontánně. Pokud tomu tak není, hrozí stlačení žil s následným hromaděním krve a hemoragickou infarzací střeva, která často ústí v peritonitidu.


Zpět

Embolie a. mesenterica superior

Správná odpověď

A. mesenterica superior (AMS) odstupuje z aorty pod truncus coeliacus a svými větvemi (a. pancreaticoduodenalis inferior, a. colica dextra, a. colica media, a aa. ileales a aa. jejunales) zásobuje tepennou krví tenké střevo a část tlustého střeva až k lienální flexuře. Vzhledem k ostrému úhlu, pod kterým AMS z aorty vystupuje, je tato embolem nejčastěji postižena a to v úseku 6-8 cm od jejího ústí. Tímto je ušetřena část tlustého střeva.


Pokračovat

?

Nápověda

GERD = gastroesofageální refluxní choroba
MODS = syndrom multiorgánové dysfunkce×
 
DF

19/min

TF

83/min

SpO2

97 %

TK

121/75 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
Břicho lehce nad niveau, špatně prohmatné, bolestivé, peristaltika obleněná, per rectum na rukavici stolice s hlenem a světlou krví.

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

iontogram

výsledky