Anestezie u pacienta s DM

00:00

Jste anesteziologem v okresní nemocnici. Do anesteziologické ambulance přiveze sanitář pana Procházku (80 let, DM, CHOPN) z LDN, který má podstoupit femorální amputaci pravé dolní končetiny pro ischemii. Absolvoval interní předoperační vyšetření, které obsahovalo zhodnocení stavu a vyšetření koagulací, iontogramu, glykémie, KO. Jaká další vyšetření by měl pan Procházka absolvovat?

RTG S+P, spirometrie, EKG.

Nesprávná odpověď

Zcela chybí vyšetření specifické pro určení míry kompenzace diabetu.


Zpět

RTG S+P, spirometrie, EKG, glykovaný hemoglobin, chemické vyšetření moči, urea a kreatinin v séru.

Správná odpověď

RTG S+P je indikované u pacienta nad 60 let, EKG u pacienta nad 40 let, spirometrii požadujeme vzhledem k anamnéze CHOPN, ureu a kreatinin pro predikci ledvinných funkcí, glykovaný hemoglobin a chemické vyšetření moči nám pomohou při zjišťování míry kompenzace diabetu.


Pokračovat

RTG S+P, plicní scintigrafie, EKG, glykovaný hemoglobin, chemické vyšetření moči.

Nesprávná odpověď

Plicní scintigrafie se používá u CHOPN hlavně v diagnostice. Zde jde pouze o zbytečnou radiační zátěž pacienta.


Zpět

?

Nápověda

CHOPN = Chronická obstrukční plicní nemoc. LDN = Léčebna dlouhodobě nemocných. RTG S+P = rentgenologické vyšetřění srdce a plic.×
 
DF

18/min

TF

85/min

SpO2

94 %

TK

138/90 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
OA: diabetes mellitus II. typu – léčí se od 40 let;
CHOPN II. stupně, obezita 1. stupně (BMI 31, 100 kg); hypertenze;
před rokem amputace distálního falangu halluxu pravé nohy a celého 2. prstu levé nohy
FA: metformin – 3x denně 500 mg po jídle, Losartan – 1x denně 50 mg, Serevent Diskus (salmeterol) – inhalace 2x denně 50 mg
Abúzus: cigarety - 20 denně od 18 let/ stop kuřák od 65
INR 0,9; APPT 28 s

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

iontogram

výsledky