Vyšetření pacienta

00:00

  • Vyšetření pacienta
Vyšetřením pacienta jste zjistili, že má nepravidelný puls a neprůchodné dýchací cesty. Také jste si všimli deformace ve vlasaté části hlavy a začínajícího brýlového hematomu. Co provedete?

Pacienta defibrilujeme.

Nesprávná odpověď

Nepravidelný puls není indikací k defibrilaci.


Zpět

Pokusíme se pacienta prodýchat resuscitační maskou s ambuvakem.

Nesprávná odpověď

Bez průchodnosti dýchacích cest není možné provádět umělou ventilaci.


Zpět

Zprůchodníme dýchací cesty.

Správná odpověď

Jednou z nejběžnějších příčin je zapadlý jazyk. Zprůchodnění provedeme dvojitým manévrem. Bereme přitom ohled na možné poranění páteře.


Pokračovat

 
DF

není k dispozici

TF

120/min

SpO2

78 %

TK

170/80 mmHg

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici