Dárcovství orgánů a smrt mozku

00:00

  • Dárcovství orgánů a smrt mozku
P. Novák, 40 let, 2. den po intracerebrálním krvácení je odesílán z neurologické JIP na Vaše oddělení ARO kvůli zhoršení celkového stavu. V ranních hodinách začalo u p. Nováka docházet k zhoršování stavu vědomí a k selhávání základních životních funkcí, zejména dýchání. Při přijetí k hospitalizaci na neurologickou JIP bylo provedeno laboratorní vyšetření krve a CT vyšetření mozku. Jste lékařem ARO, který provádí příjem výše popsaného pacienta. Během prováděného vyšetření zjistíte významné neurologické zhoršení stavu pacienta oproti stavu, jež Vám popsali vaši kolegové. Pozorujete zhoršení spontání ventilace, SpO2 85 % při oxygenoterapii 5l/min, GCS 7, omezení výbavnosti kmenových reflexů, progresi spazmů pravé poloviny těla, pocení a vysokou tepovou frekvenci. Jaké vyšetření či intervence by měly být neodkladně provedeny u Vašeho pacienta?

Okamžitá intubace pacienta a provedení akutního CT vyšetření.

Správná odpověď

Pacienta s rychlou progresí zhoršení poruchy vědomí a poruchami dechových funkcí neodkladně intubujeme a posíláme na CT vyšetření CNS, neboť můžeme očekávat progresi strukturálního postižení.


Pokračovat

Provedení akutního CT vyšetření.

Nesprávná odpověď

Navržený postup není správný. Při tak závažném postižení CNS s poruchou dýchání a vědomí GCS<8 je potřeba neodkladně zajistit dýchací cesty a až poté odeslat pacienta na CT vyšetření.


Zpět

Navýšení FiO2 oxygenoterapie na maximum, aby bylo dosaženo SpO2 99 % a provedení akutního CT vyšetření.

Nesprávná odpověď

Při tak závažném postižení CNS s poruchou dýchání a vědomí GCS<8 je potřeba neodkladně zajistit dýchací cesty. Zvýšená oxygenoterapie by v tomto případě nebyla dostatečná.


Zpět

?

Nápověda

CT - Computed tomography, GSC - Glasgow coma scale, ARO - aneteziologicko resuscitační oddělení
Definice mozkové smrti = strukturální poškození mozku, které nedovoluje bytí při vědomí a udržování základních životních funkcí. Toto poškození je zároveň ireverzibilní, není tedy vyvoláno farmakologicky, hypoxií, hypoglykémií či není způsobeno endokrinometabolickou poruchou a vlivem omamné látky.×
 
DF

není k dispozici

TF

105/min

SpO2

85 %

TK

140/90 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
SpO2 85 % při oxygenoterapii obličejovou maskou 5L/min, GCS 7, kmenové reflexy omezeně výbavné, známky dekortikační posturální reakce a spasmů svalů pravé horní a dolní končetiny, UREA 6,5 mmol/L, KREA 90 µmol/L, BIL 20,0 µmol/L, ALT 0,5 µkat/L, AST 0,4 µkat/L, ALP 1,5 µkat

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

iontogram

výsledky