Vážné infekční onemocnění dýchacích cest u dítěte

00:00

V noci do ambulance LSPP (nemocnice s komplexním kardiovaskulárním centrem) přichází rodiče s desetiletým dítětem (25 kg). Dítě má suchý, dráždivý kašel, je subfebrilní, unavené a vysílené z namáhavého kašle. Udává bolesti hlavy a nechuť k jídlu. Stav trvá asi 2 dny.
Rozhodli jste se změřit CRP.
Jaký bude váš další krok?

Jedná se o virovou infekci, mám podezření na počínající pneumonii. Pro jistotu udělám RTG plic.

Správná odpověď

Správně! Hodnoty CRP vylučují bakteriální etiologii. RTG vyšetření je jedním ze základních vyšetření při podezření na pneumonii.


Pokračovat

Jedná se o chřipku. Pacienta nebudu dál vyšetřovat a doporučím klid na lůžku.

Nesprávná odpověď

Neudělal jste všechna dostupná vyšetření nutná k potvrzení či vyloučení diagnózy.


Zpět

Budu naštvaný, že mě v noci otravují s takovou banalitou, jako je chřipka. Dítě pošlu domů a řeknu, ať se už nevrací.

Nesprávná odpověď

Mimo zjevně neetického přístupu nemůžete na základě dosud provedených vyšetření vyloučit závažné onemocnění, např. incipientní pneumonii.


Zpět

Jde o bakteriální infekci. Pošlu dítě k praktickému lékaři na odběry krve.

Nesprávná odpověď

Hodnoty CRP nižší 30mg/l po dvou dnech vylučují bakteriální etiologii.


Zpět

?

Nápověda

LSPP = lékařská služba první pomoci
CRP = C-reaktivní protein×
 
DF

16/min

TF

90/min

SpO2

není k dispozici

TK

110/70 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
Pacient při vědomí, orientovaný, bez významného poslechového nálezu. CRP 28 mg/l, t 37,5°C.

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici