Plicní embolie II

00:00

Jste praktickým lékařem a do ambulance vchází paní Doležalová (30 let), která se vrátila z pracovního pobytu v USA. Pacientka udává tři dny zhoršující se bolesti v oblasti pravého lýtka a zhoršující se potíže s dechem. Při dotazu popisuje pád s distorzí kotníku při procházce v národním parku.
Pacientka se při rozhovoru zadýchává, bolesti na hrudi neudává, nemá teploty. Poslechový nález na plicích je negativní. Pozitivní Homansovo a plantární znamení. Jaké onemocnění zvažujete?

Astmatický záchvat.

Nesprávná odpověď

Ne. Astmatický záchvat je akutní onemocnění projevující se náhle vzniklou dušností, neklidem, mnohdy s expektorací. V klinickém vyšetření bychom slyšeli pískoty na hrudníku. U závažných stavů i obraz tzv. tiché plíce.


Zpět

Infarkt myokardu.

Nesprávná odpověď

Ne. Dušnost by mohla vést k podezření na infarkt myokardu. Ovšem pacientka si stěžuje na plíživou dušnost rozvíjející se několik dní, neudává bolesti na hrudi. Klinické vyšetření nepodporuje nález akutního koronárního syndromu.


Zpět

Pneumonie.

Nesprávná odpověď

Ne. Plíživě narůstající dušnost by mohla indikovat pneumonii, ale pacientka neudává kašel, nemá teploty. Při nálezu alveolárního dýchání je pneumonie iniciálně prakticky vyloučena. Měli bychom slyšet trubicovité dýchání, přízvučné chrůpky, poklepové zkrácení a zvýšený fremitus pectoralis.


Zpět

Plicní embolie.

Správná odpověď

Ano! Anamnéza úrazu, navazující bolest dolní končetiny a dušnost naznačují možnou plicní embolii. Pozitivní Homansovo a plantární znamení, jako známky hluboké žilní trombózy, nás v pátrání po této diagnóze podporují. Pacientka je riziková z důvodu kouření, užívání antikoncepce a dlouhého sezení při letu letadlem.


Pokračovat

 
DF

31/min

TF

124/min

SpO2

96 %

TK

110/75 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
OA: bez sledovaných onemocnění
FA: hormonální antikoncepce
RA: nevýznamná
Abusus: 2-5 cigaret denně
Cestovatelská anamnéza: dlouhý let

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici