Vyšetření u praktického lékaře

00:00

  • Vyšetření u praktického lékaře
Máte tedy podezření na plicní embolii. Co můžete ve své ambulanci provést za vyšetření?

Provedu EKG vyšetření.

Správná odpověď

Ano! Na EKG nacházíte obraz sinusové tachykardie, intermediární osu, bez elevací nebo depresí ST úseku, což ovšem nevylučuje diagnózu plicní embolie. Mezi obrazy svědčící pro plicní embolii, které mohou, ale nemusí být patrné na EKG patří: blokáda pravého Tawarova raménka, hluboký kmit S ve svodu I, Q a negativní vlna T ve svodu III a negativní T v prekordiálních hrudních svodech.


Pokračovat

Změřím hladinu glykémie.

Nesprávná odpověď

Ne. Vyšetření glykémie nám v diagnostickém postupu nepomůže.


Zpět

Změřím hladinu CRP.

Nesprávná odpověď

Ne. CRP jako nespecifický marker zánětu by nám v tomto případě diagnosticky nepomohl. Pneumonii jsme vyloučili již klinicky.


Zpět

Žádné další vyšetření neprovádím a posílám pacientku domů.

Nesprávná odpověď

Ne. Je potřeba mít na paměti, že se může jednat o život ohrožující stav, který musí být v rámci diferenciální diagnostiky vyloučen.


Zkusit znovu Pohřbít pacienta

 
DF

30/min

TF

129/min

SpO2

97 %

TK

110/75 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
OA: bez sledovaných onemocnění
FA: HAK
RA: nevýznamná
Abusus: 2-5 cigaret týdně
Cestovatelská anamnéza: dlouhý let

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici