Polohování

00:00

  • Polohování
Po úvodu do anestezie následuje polohování pacienta. Která z uvedených poloh bude vhodná?

Vleže na zádech.

Správná odpověď

Nejčastěji využívána poloha při této operaci je vleže na zádech. Pacient je přitom posunut na hranu operačního stolu na operované straně (v našem případě na straně pravé). Horní končetinu na operované straně má pokrčenou a vyvázanou na rám nad hlavou, na téhle končetině většinou měříme NIBP. Díky tomu, že je manžeta výše než srdce, je nutno ke změřené hodnotě tlaku krve přičíst cca 10 mmHg. Zároveň je v průběhu výkonu operační stůl odkloněn směrem od operatéra.


Pokračovat

Na levém boku.

Nesprávná odpověď

Provést výkon v této poloze je možné, některé pracoviště tuto pozici preferují, avšak v naších podmínkách se spíše používá poloha na zádech (supinační poloha).


Zpět

Na pravém boku.

Nesprávná odpověď

Provést výkon v této poloze není možné, neboť se jedná o operaci pravé kyčle. Pacient na ní tedy z pochopitelných důvodů ležet nemůže.


Zpět

Vleže na břichu.

Nesprávná odpověď

Vzhledem k tomu, že nejčastější přístup operatéra k operačnímu poli je zepředu a nikoliv zezadu, pacienta nelze polohovat na břicho.


Zpět

?

Nápověda

NIBP - neinvazivní měření krevního tlaku×
 
DF

není k dispozici

TF

75/min

SpO2

98 %

TK

119/72 mmHg

EKG

rytmus sinusový, akce pravidelná

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici