Návrat do nemocnice

00:00

Nález na RTG nebyl významný, proto jste dítě poslali domů, doporučili klid na lůžku a paracetamol v případě febrilie.
Druhý den se však pacient s rodiči vrací. Dítě si stěžuje na nemožnost nádechu, vidíte u něj alární souhyb, zatahování jugula a mezižeberních svalů. Stav trvá několik hodin.
Pulzním oxymetrem stanovíme saturaci hemoglobinu kyslíkem. Jaký bude váš další postup?

Zahájím oxygenoterapii.

Správná odpověď

Správně! Saturace hemoglobinu kyslíkem je příliš nízká a u pacienta se začíná rozvíjet hypoxemická respirační insuficience, proto je nutné zahájit oxygenoterapii. Útlum dechového centra nehrozí, protože stav trvá jen několik hodin.


Pokračovat

Nezahájím oxygenoterapii, protože může dojít k útlumu dechového centra; místo toho napojím pacienta na umělou plicní ventilaci.

Nesprávná odpověď

Reakce dechového centra na hypokapnii vzniklou v důsledku hyperventilace je opožděná, proto při podání kyslíku nehrozí ztráta aferentace z periferních chemoreceptorů.


Zpět

Podám bronchodilatancia.

Nesprávná odpověď

Stav není dle poslechového nálezu způsobený obstrukcí bronchů (absence bronchitických fenoménů, prodlouženého exspiria s četnými pískoty, vrzoty, slyšitelnými často i v inspiriu), proto jen podání bronchodilatancií nebude mít dostatečný efekt.


Zpět

Neudělám vůbec nic a zavolám staršího a zkušenějšího kolegu.

Nesprávná odpověď

Prolongovaná hypoxemická respirační insuficience může ohrozit život pacienta.


Zpět

?

Nápověda

Oxygenoterpie = podávání kyslíku o frakci vyšší než 0,21×
 
DF

30/min

TF

112/min

SpO2

88 %

TK

110/70 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
Pacient při vědomí, orientovaný, dýchaní trubicové, přízvučné chrupky, krepitace, t 37,5°C.

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici