Základy intenzivní medicíny

Intenzivní medicína je multidisciplinární lékařský obor zabývající se péčí o nemocné se selháním jedné či více životních funkcí, nebo u nichž jejich selhání hrozí. Z této definice vyplývá, že shrnuje péči o poměrně široké spektrum pacientů, počínaje pooperační péčí po rozsáhlých operačních výkonech, přes srdeční či dechovou nedostatečnost, až po těžké polytrauma.

Péče o tyto nemocné vyžaduje poměrně rozsáhlou monitoraci, často i náhradu či podporu životních funkcí (ať již mechanickou nebo farmakologickou) a neméně často i spolupráci odborníků z několika různých oborů. Toto všechno není možné poskytovat na mnoholůžkových standardních odděleních, a proto je péče o takové pacienty přesunuta na tzv. jednotky intenzivní péče (JIP) nebo oddělení anesteziologicko-resuscitační.

Předkládáme vám zde vybrané přednášky, které by měli přiblížit některé z důležitých oblastí tohoto zajímavého oboru. Autoři jednotlivých sdělení čerpali z nejnovější dostupné zahraniční i české literatury a doplňovali je o své praktických zkušeností s danou problematikou. Plánujeme tento kurz dále postupně rozšiřovat o nová témata a aktualizovat starší přednášky podle současného pohledu.

Naší snahou není nahradit dosud vydané učebnice, ale spíše doufáme, že tyto přednášky pomohou posluchačům lékařské fakulty při jejich přípravě na zkoušku, a také umožní zájemcům o tento zajímavý obor rozšířit si obzory.

Výukové objekty a publikace

Základy intenzivní medicíny

NázevAutor
ico Aspirace do plic - příčiny a následky, terapie a prevence (vytvořeno: 15. 7. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Alice Škaloudová288 KB
ico Enterální výživa (vytvořeno: 15. 7. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Iveta Zimová219.5 KB
ico Hemoragický šok - klinické projevy a léčba (vytvořeno: 2. 5. 2008, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Filip Otevřel212 KB
ico Hyperglykemické koma (vytvořeno: 21. 9. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Helena Ondrášková318.5 KB
ico Kontinuální eliminační metody (vytvořeno: 21. 9. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Iveta Zimová508 KB
ico Management infekcí (vytvořeno: 21. 9. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Jan Maláska1.43 MB
ico Smrt mozku a dárcovský program (vytvořeno: 7. 10. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)A. Doleželová205.5 KB
ico Status astmaticus v intenzivní péči - léčba, zásady (vytvořeno: 7. 10. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Eva Straževská264 KB
ico Vysokofrekvenční ventilace (vytvořeno: 7. 10. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Olga Gimunová188.5 KB
ico Význam normoglykémie u kriticky nemocných - studie Greet Van den Bergheové (vytvořeno: 7. 10. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Jitka Kratochvílová226 KB
ico TCD v neurointenzivní péči (vytvořeno: 11. 3. 2008, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Ivan Čundrle1.79 MB
ico Význam evokovaných potenciálů v intenzivní péči (vytvořeno: 11. 3. 2008, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Ivan Čundrle1.87 MB
ico Alkohol - enormní ekonomická zátěž intenzivní medicíny (vytvořeno: 11. 3. 2008, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Pavel Ševčík76 KB
ico Nozokomiální infekce v souvislosti s intravaskulárními katétry (vytvořeno: 11. 3. 2008, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Pavel Ševčík, Alena Ševčíková77.5 KB
ico Prevence nozokomiálních nákaz - co uplatnit v praxi (vytvořeno: 11. 3. 2008, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Pavel Ševčík2.15 MB
ico Profylaxe stresového vředu u kriticky nemocných (vytvořeno: 11. 3. 2008, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Pavel Ševčík389 KB
ico Čtvrt století selektivní dekontaminace GIT v intenzivní medicíně - jaké je její poselství? (vytvořeno: 11. 3. 2008, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Pavel Ševčík, Milan Kratochvíl809.75 KB
ico Sepse jako léčebný problém (vytvořeno: 11. 3. 2008, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Pavel Ševčík, Jan Maláska470.5 KB
ico Delirium v intenzivní medicíně (vytvořeno: 20. 6. 2008, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Pavel Ševčík, Martin Hála200.5 KB
ico Alterácie mikrocirkulácie a možnosti terapeutického ovplyvnenia (vytvořeno: 30. 6. 2008, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Peter Sklienka531.5 KB
ico Monitorace mozkové oxygenace v neurointenzivní péči (vytvořeno: 25. 8. 2008, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Roman Gál4.54 MB
ico HELLP syndrom z pohledu intenzivisty (vytvořeno: 11. 10. 2008, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Peter Sklienka, Pavol Sukeník626 KB
ico Zkušenosti s centralizací intenzivní péče vyššího typu ve velké FN (vytvořeno: 4. 11. 2008, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Pavel Ševčík2.86 MB
ico Aktivovaný protein C - state of the art 2007 (vytvořeno: 9. 11. 2008, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Peter Sklienka828 KB
ico Optimalizace dodávky kyslíku u těžké sepse a septického šoku (vytvořeno: 8. 1. 2009, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Jan Stašek886 KB
ico Sepsa a SIRS - diferenciálna diagnostika (vytvořeno: 19. 1. 2009, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Peter Sklienka533 KB
ico Akutní intoxikace - něco nového? (vytvořeno: 18. 2. 2009, poslední úpravy: 26. 9. 2010)Pavel Ševčík2.83 MB
ico Možnosti objemové náhrady v intenzivní péči (vytvořeno: 13. 12. 2009, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Igor Sas705.71 KB

vloženo: 13. 12. 2009 | poslední úpravy: 16. 5. 2018

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET