Základy anesteziologie

Anesteziologie je obor, který se za pomocí farmakologických či jiných postupů zabývá znecitlivěním. V širším kontextu i léčbou bolesti.

V současné době je nejvíce rozšířena metoda celkové anestezie. Stále větší rozšíření a popularitu získává anestezie regionální, kdy instilací anestetika k nervům, které vedou bolest z dané oblasti, dosáhneme kvalitní anestezie bez rizik, které plynou z podání anestezie celkové. Anestezie umožňuje komfortně prodělat terapeutický či diagnostický zákrok nejen pacientovi, což je hlavním smyslem našeho konání, ale i operatérovi či diagnostikovi, který se tak může plně soustředit na prováděný výkon. Anesteziolog v průběhu anestezie plně zajišťuje komplexní péči o základní vitální funkce pacienta.

Erudovaný anesteziolog musí bezpodmínečně zvládnout zajištění dýchacích cest, a to i v případě obtížně zajistitelných dýchacích cest, zajištění žilního přístupu cestou periferní či centrální, zajištění neinvazivního či invazivního sledování vitálních funkcí pacienta a z toho vyplývající schopnost vyhodnocení měřených veličin. Musí rychle a především adekvátně reagovat na vzniklé komplikace. Anesteziolog rutinně ovládá umělou plicní ventilaci, zná její indikace i limitace. V případě nutnosti zajišťuje podání krve a krevních derivátů. V případě plánované větší krevní ztráty indikuje jednu z metod podání autotransfuze.

Níže uvedené prezentace jsou souhrnem přednášek, jež zazněly na pravidelných seminářích Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Fakultní nemocnici Brno. Měly by zájemcům z řad studentů, ale i odborné veřejnosti, napomoci v základní orientaci v oboru.

Výukové objekty a publikace

Základy anesteziologie

NázevAutor
ico Akutní normolovemická hemodiluce (vytvořeno: 13. 4. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Bronislav Stibor2.15 MB
ico Anatomie a fyziologie novorozence a kojence, zvláštnosti anestezie (vytvořeno: 13. 4. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Lucie Škarabelová788.47 KB
ico Anestéza u pacientov s plným žalúdkom (vytvořeno: 13. 4. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Viktor Agalarev741.62 KB
ico Anestezie a laktace (vytvořeno: 13. 4. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Jitka Mannová487.45 KB
ico Anestezie při sectio caesarea (vytvořeno: 22. 7. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Milada Mašková658.47 KB
ico Anestezie u intrakraniálních výkonů (vytvořeno: 22. 7. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Jan Mašek1.33 MB
ico Anestezie v cévní chirurgii (vytvořeno: 22. 7. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Jaroslav Duba813.23 KB
ico Anesteziologická péče u popálených (vytvořeno: 22. 7. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Dagmar Seidlová5.24 MB
ico Antikoagulační terapie a neuroaxiální blokády (vytvořeno: 20. 9. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Viktor Agalarev823.3 KB
ico Benzodiazepiny (vytvořeno: 20. 9. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Hana Horálková804.43 KB
ico Inhalační anestetika (vytvořeno: 20. 9. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)David Zábranský660.5 KB
ico Intravenózní anestetika (vytvořeno: 20. 9. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Petr Štourač1.26 MB
ico Intravenózní regionální anestezie (vytvořeno: 29. 11. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Bronislav Stibor2.03 MB
ico Myasthenia gravis a anestezie (vytvořeno: 29. 11. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Milan Kratochvíl664.48 KB
ico Peroperační rekuperace krve (vytvořeno: 29. 11. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Martina Mokrá1.51 MB
ico Postpunkční syndrom (vytvořeno: 29. 11. 2007, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Ivo Křikava2.12 MB
ico Předoperační vyšetření pacienta a premedikace (vytvořeno: 10. 1. 2008, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Petra Minarčíková674.62 KB
ico Řízená hypotermie v intenzivní péči (vytvořeno: 10. 1. 2008, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Roman Gál3.59 MB
ico Toxicita lokálnych anestetík pri svodné anestezii (vytvořeno: 10. 1. 2008, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Zuzana Schneiderová1.5 MB
ico Desatero možností detekce v regionální anestezii (vytvořeno: 11. 3. 2008, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Pavel Ševčík2.81 MB
ico Anestezie u operací mozkových aneuryzmat (vytvořeno: 19. 8. 2008, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Roman Gál2.53 MB
ico Minimalizace krevních ztrát při resekčních výkonech na játrech (vytvořeno: 29. 9. 2008, poslední úpravy: 11. 10. 2010)Roman Gál2.27 MB

vloženo: 29. 9. 2008 | poslední úpravy: 16. 5. 2018

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET