Kurzy první pomoci pro laickou veřejnost

Portál AKUTNĚ.CZ a Nadační fond AKUTNĚ.CZ nabízí kurzy první pomoci pro laickou veřejnost, které jsou orientované především na základní a mateřské školy, kde povinnost proškolení personálu v poskytování první pomoci ukládá zaměstnavateli §102 a 103 zákoníku práce.

Základní kurz trvá dvě hodiny a je rozdělen na dvě části, teoretickou a praktickou.

V první teoretické části jsou přehledně posluchačům vysvětleny základy první pomoci (kardiopulmonální resuscitace, krvácení, uvízlé těleso v dýchacích cestách, diskuze) s možností úpravy osnov dle požadavku zaměstnavatele. Témata jsou průběžně upravována dle nejnovějších doporučených postupů České resuscitační rady.

Lektoři kladou důraz na interaktivní formu výuky. Teoretické znalosti si pak účastníci kurzu zafixují praktickými ukázkami a možností vše si vyzkoušet na simulačních modelech či figurantech.

Cena kurzu 250 Kč/os (minimálně 10 osob).

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu první pomoci.

Garanti kurzu:

Petr Štouračdoc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

přednosta Kliniky Dětské Anesteziologie a Resuscitace FN Brno a LF MU

ředitel SIMU

EPLS Provider, Certifikace ERC (European Paediatric Life Support), Basic Assesment and Support in Intensive Care Course - Instructor

Roman Štoudek

MUDr. Roman Štoudek

Zástupce přednosty pro školství, Klinika Dětské Anesteziologie a Resuscitace FN Brno a LF MU

EPLS Provider, Certifikace ERC (European Paediatric Life Support)
ALS Provider, Certifikace ERC (Advanced Life Support)

Basic Assesment and Support in Intensive Care Course - Instructor

Lektoři BLS/ ALS (Basic life support, advanced life support):

Jan HudecMUDr. Jan Hudec

lékař Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno a LF MU

Asistent pro výuku první pomoci na KARIM LF MU

Basic Assesment and Support in Intensive Care Course - Instructor

 

Martina KosinováMUDr. Martina Kosinová, Ph.D.

lékařka Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno a LF MU

Basic Assesment and Support in Intensive Care Course - Instructor

3. místo v MUC. RR 2012
2. místo v MUC. RR 2011
3. místo v MUC. RR 2010

Zuzana Markuseková

MUDr. Zuzana Markuseková

lékařka Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní péče 2. LF UK a FN Motol

1. místo v MUC. RR 2015
3. místo v MUC. RR 2012
2. místo v MUC. RR 2011

 

Marek Kovář

MUDr. Marek Kovář

lékař Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno a LF MU

Pracovní stáž na klinice Anesteziologie a resuscitace v Oulu, Finsko

Účast na MUC. RR 2014

 

Jitka ChlupováMUDr. Jitka Chlupová

Lékařka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intentivní medicíny FN Brno a LF MU

Basic Assesment and Support in Intensive Care Course - Instructor

Můžete se s ní potkat na stánku AKUTNĚ.CZ, případně v auditoriu píšící reportáž

 

Jitka ChlupováMUDr. Tereza Prokopová

Lékařka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intentivní medicíny FN Brno a LF MU

SIMU, asistent pro oblast tvorby studijních materiálů

Basic Assesment and Support in Intensive Care Course - Instructor

stáž na ICU Messina, Sicily


Vložit příspěvek: