ABCDE

Kodet J., Mgr. Peřan D.

Postup ABCDE je běžně známý a používaný postup při vyšetřování pacienta. Tabulka shrnuje, jaká vyšetření a intervence by měly být provedeny v každé z oblastí a následně uvádí, co je cílem provedených vyšetření a intervencí.

Tabulka je koncipována pro primární neodkladné vyšetření v urgentní medicíně. S ohledem na snahu o vytvoření univerzální tabulky a zachování přehlednosti je určitým kompromisem, jelikož např. nerozvádí veškeré body do detailu či nezahrnuje specifika pacientů s traumatem či dětského věku.

NázevAutor
ico ABCDE (vytvořeno: 26. 4. 2016)Kodet J., Mgr. Peřan D., Bc. Callerová J., Mgr. Cmorej P.Ch., MUDr. Djakow J., Karmazín P., Mgr. Mathauser R., Bc. Picmausová I., MUDr. Štěpán M., MUDr. Truhlář A.83.21 KB

vloženo: 26. 4. 2016 | poslední úpravy: 16. 5. 2018

Zpět