Akutní středy

Přinášíme Vám sborník záznamů webinářů Akutních střed pořádáných výukovým portálem AKUTNĚ.CZ.
Proběhlé webináře budou dostupné jako videozáznamy, sestříhané po prezentacích jednotlivých přednášejících. 


25. 11. 2020
Akutní středy
webinář
COVID-19
SARS-COV-2
Zpět